سگ کشی در تربت جام

​مشت می کوبم بر در پنجه می سایم بر پنجره ها من دچار خفقانم خفقان... من به تنگ آمده ام از همه چیز

بیست و ششم اگوست روز جهانی سگ

شهرداری ها در سراسر کشور ارقام میلیاردی برای سگ کشی هزینه می کنند...

سگ کشی در پناهگاه لنگرود

ما ایرانی هستیم و آیین ما مهربانیست ، پس چه شد که به این راحتی جان میگیریم !؟

چرا سگ کشی!؟

​شنیدیم که در برخی مناطق زلزله زده غرب کشور، به بهانه مبارزه با بیماری سالک، به جان سگهای بیصاحب افتادهاند. امیدواریم که این فقط یک شایعه باشد ولی دوستانی که در آنجا ساکن اند چیزی دیگر میگویند. بیماری سالک توسط پشه خاکی منتقل میشود یعنی تا این پشه در میان...