هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به حیوانات را ساده و قابل اعتماد می کنیم

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
تیر1400/نذر طبیعت

تیر1400/نذر طبیعت

۱۰۰٪100% Complete

اهدای مبلغ 1/350/000تومان توسط خانم آناهیتا یزدی گرامی برای پروژه خشکسالی 1400 نذر طبیعت شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

2 سال پیش

موفق
تیر 1400/ فرهنگسازی

تیر 1400/ فرهنگسازی

۱۰۰٪100% Complete

لباس ورزشی برای تیم فوتبال روستای چوبر گیلان به مبلغ 6/000/000 تومان را مهربانان خانم سهیلا امیری و آقای کمال نورگستر بعهده گرفتند. شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

2 سال پیش

موفق
تیر1400/درمان

تیر1400/درمان

۳۵٪[پایان زمان مشارکت]35.067083333333% Complete

برای کمک هزینه درمان حیوانات به مبلغ 6 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۱٬۰۴۰٬۲۵۰

مورد نیاز [ریال]

۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش

پایان زمان مشارکت
تیر1400/عقیمسازی

تیر1400/عقیمسازی

۰٪[پایان زمان مشارکت]0% Complete

به منظور عقیمسازی و یا واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند به مبلغ 3/000/000 تومان نیاز داریم. شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش

پایان زمان مشارکت
تیر1400/غذارسانی

تیر1400/غذارسانی

۶۹٪[پایان زمان مشارکت]68.62% Complete

به منظور غذارسانی حیوانات به مبلغ5/000/000 تومان نیاز داریم. شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۴٬۳۱۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش

پایان زمان مشارکت
تیر 1400/غذای خشک حمایتی

تیر 1400/غذای خشک حمایتی

۱۰۰٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش ... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش

موفق

پیام مهربانی

خواهان پایان سگ کشی در ایران هستیم...

خرداد 1400/غذای خشک حمایتی

خرداد 1400/غذای خشک حمایتی

۱۰۰٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش ...

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش

موفق
خرداد1400/ حقابه فلامینگوها

خرداد1400/ حقابه فلامینگوها

۱۰۰٪100% Complete

اهدایی خانم یزدی مهربون مبلغ 4/055/000تومان برای خرید حقابه به منظور نجات فلامینگوها دریاچه خشک بختگان فارس

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۰٬۵۵۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

2 سال پیش

موفق
خرداد1400/غذارسانی

خرداد1400/غذارسانی

۹۸٪[پایان زمان مشارکت]98.026% Complete

به منظور غذارسانی حیوانات به مبلغ5/000/000 تومان نیاز داریم. شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۹٬۰۱۳٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش

پایان زمان مشارکت
خرداد1400/عقیمسازی

خرداد1400/عقیمسازی

۷۵٪[پایان زمان مشارکت]75.133333333333% Complete

به منظور عقیمسازی و یا واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند به مبلغ 3/000/000 تومان نیاز داریم. شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۲٬۵۴۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش

پایان زمان مشارکت
خرداد1400/درمان

خرداد1400/درمان

۹۳٪[پایان زمان مشارکت]92.54934% Complete

برای کمک هزینه درمان حیوانات به مبلغ 10 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد

ادامه
جمع شده [ریال]

۹۲٬۵۴۹٬۳۴۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش

پایان زمان مشارکت
اردیبهشت 1400/غذای خشک حمایتی

اردیبهشت 1400/غذای خشک حمایتی

۱۰۰٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش ... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۸۴٬۸۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۸۴٬۸۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق