تیر1400/نذر طبیعت

۱۰۰٪100% Complete

اهدای مبلغ 1/350/000تومان توسط خانم آناهیتا یزدی گرامی برای پروژه خشکسالی 1400 نذر طبیعت

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

11 ماه قبل