۶۲٪[پایان زمان مشارکت]61.5876% Complete

جمع شده [ریال]

۳۰٬۷۹۳٬۸۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

کمک هزینه درمان

راههای پرداخت :

  • پرداخت آنلاین از طریق سایت با کلیک بر روی " مشارکت میکنم "
  • پرداخت خارج از کشور " برای ما پیام بفرستید تا شماره حساب یا پیپل در اختیارتان بگذاریم
  • واریز از طریق شماره کارت ۶۲۷۴۱۲۱۱۸۱۵۰۰۸۶۹ بانک اقتصاد نوین بنام فریبا رفیعی
  • شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد

پایان زمان مشارکت

#شفافسازی_بهمن98

https://t.me/dastanemehretabiat

شفافساری با هشتک بالا در کانال دستان مهر طبیعت قابل رویت میباشد

جمع واریزی شما عزیزان دل 48/765/180 تومان در بهمن 98

مبلغ 16/894/000 تومان اهدایی خانم سهیلا امیری عزیز برای پناهگاه لاهیجان

مبلغ 3/758/380 تومان بابت امور درمانی حیوانات (مبلغ 708/636تومان اضافه و انتقال به صندوق درمان اسفند98)

مبلغ3/088/000 تومان بابت امور عقیمسازی و واکسن (مبلغ 1/764/300تومان اضافه و انتقال به صندوق عقیمسازی اسفند98)

مبلغ 12/907/800تومان واریزی مدیران مراکز نگهداری از حیوانات و اهدایی خانم امیری عزیز برای شفاخانه چشمان منتظر و آقای نورگستر گرامی برای شفاخانه امینی

مبلغ 1/600/000تومان بابت هزینه مسکن غذارسان پارک لاله توسط خانمها سهیلا امیری عزیز ، مریم توریهی مهربون و آقای نورگستر گرامی

مبلغ 685/000تومان اهدایی خانم سهیلا امیری گرامی برای خرید غذای خشک پناهگاه صفادشت

مبلغ 1/212/000تومان اهدایی خانم پریسا افشار برای کمک هزینه تجهیز نقاهتگاه حیات وحش خانم نغمه امینی در مازندران

مبلغ 1/015/200 تومان واریزی خانمها یزدی عزیز و سونیا مهربون برای خرید غذای گاندوها (200 تومان اضافه و انتقال به صندوق غذارسانی اسفند98)

مبلغ 1/770/000تومان بابت غذارسانی به حیوانات (300/000 تومان اضافه و انتقال به صندوق غذارسانی اسفند98)

مبلغ 4/185/800تومان اهدایی آقای نورگستر گرامی بابت اسپانسری توله کوچک بنام الکسی

مبلغ 1/149/000تومان اهدایی آقای نورگستر گرامی بابت اسپانسری گربه بنام لکسی

مبلغ 500/000تومان اهدایی آقای نورگستر گرامی بابت اسپانسری سگ بنام رستم

#بدون_شما_معنایی_نداریم #دستان_مهر_طبیعتhttps://t.me/dastanemehretabiat لینک کانال جدید دستان مهر طبیعت برای بازبینی شفافسازیهای مالیhttps://t.me/dmt8000toman لینک سابق کانال موسسه دستان مهر طبیعت برای بازبینی شفافسازیهای مالی

  • جمع مهربون
  • نیما نراقی
  • نیما نراقی
  • نیما نراقی
  • نیما نراقی
  • جمع مهربون