۳۷٪[پایان زمان مشارکت]36.703333333333% Complete

جمع شده [ریال]

۱۱٬۰۱۱٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

تیر 99 / اهدایی

راههای پرداخت :

  • پرداخت آنلاین از طریق سایت با کلیک بر روی " مشارکت میکنم "
  • پرداخت خارج از کشور " برای ما پیام بفرستید تا شماره حساب یا پیپل در اختیارتان بگذاریم
  • واریز از طریق شماره کارت ۶۲۷۴۱۲۱۱۸۱۵۰۰۸۶۹ بانک اقتصاد نوین بنام فریبا رفیعی
  • شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد

پایان زمان مشارکت

با هشتک #شفافسازی_تیر_99

در کانال تلگرام دستان مهر طبیعت کلیه مداراک و صورتحسابها و پرینت بانک و لیست اکسل نام و مبلغ واریز کنندگان عزیز دل قابل رویت میباشدhttps://t.me/dastanemehretabiat

جمع واریزی شما عزیزان دل 24/581/060 تومان

مبلغ 2/267/960 تومان واریزی به صندوق درمان

مبلغ 7/130/000 تومان واریزی به صندوق خرید غذای خشک حمایتی نوتری از شرکت بهین تاش ، توسط مدیران مراکز نگهداری از حیوانات ، خانم امیری گرامی و آقای نورگستر عزیز بصورت اهدایی

مبلغ 400/100 تومان واریز به صندوق غذارسانی سگ و گربه

مبلغ 1/101/100 تومان واریز به صندوق اهدایی

مبلغ 2/400/000 تومان واریزی به صندوق عقمیسازی

مبلغ 1/076/750 تومان واریزی به صندوق غذارسانی گاندوها توسط خانم یزدی گرامی

مبلغ 4/000/000 تومان واریزی به صندوق سگ چینود توسط خانم امیری گرامی

مبلغ 116/900 تومان واریزی به صندوق لوکاس توسط خانم امیری گرامی

مبلغ 985/000 تومان واریزی به صندوق سندی توسط خانم امیری گرامی

مبلغ 1/000/000 تومان واریزی به صندوق سگ رویا توسط آقای نورگستر گرامی

مبلغ 1/300/000 تومان واریزی به صندوق سگ مینو توسط آقای نورگستر گرامی

مبلغ 2/603/250 تومان واریزی به صندوق سگ محمودخان توسط آقای نورگستر گرامی

مبلغ 100/000 تومان واریزی به صندوق سگ الکسی توسط آقای نورگستر گرامی

مبلغ 100/000 تومان واریزی به صندوق سگ رستم توسط آقای نورگستر گرامی

#دستان_مهر_طبیعت #بدون_شما_معنایی_نداریم

  • جمع مهربانان