۱۰٪[پایان زمان مشارکت]9.843% Complete

جمع شده [ریال]

۱٬۹۶۸٬۶۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

خرداد 99/غذارسانی گاندوها

تنها سایت پرورش و نگهداری تمساح پوزه کوتاه گاندو در شهرستان چابهار بخش دشتیاری دهستان باهوکلات روستای ریکوکش است که حدود ۱۰ سال است به منظور حفظ و نگهداری تمساح پوزه کوتاه برای جلوگیری از انقراضشان فعالیت میکند.

این مجموعه زیر نظر محیط زیست میباشد که تنها امکاناتی چون زمین و ساختمان تیمارداری برای این گونهی خاص تمساحها فراهم کرده است و از دادن هرگونه امکانات و خدمات دیگر امتناع میورزند. درحال حاضر ۱۶ گاندو داریم که همگیشان با مراقبت و سرپرستی افراد بومی به زندگی ادامه میدهند. گاندو برای مردم منطقه موجودی مقدس و محترم است و اگر حضور و همراهی اهالی روستا و مردم خیر نباشد سالها پیش شاهد نابودی کامل این گونهی خاص بودیم.

راههای پرداخت :

  • پرداخت آنلاین از طریق سایت با کلیک بر روی " مشارکت میکنم "
  • پرداخت خارج از کشور " برای ما پیام بفرستید تا شماره حساب یا پیپل در اختیارتان بگذاریم
  • واریز از طریق شماره کارت ۶۲۷۴۱۲۱۱۸۱۵۰۰۸۶۹ بانک اقتصاد نوین بنام فریبا رفیعی
  • شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد

پایان زمان مشارکت

با هشتک #شفافسازی_خرداد_99 در کانال تلگرام دستان مهر طبیعت کلیه مداراک و صورتحسابها و پرینت بانک و لیست اکسل نام و مبلغ واریز کنندگان عزیز دل قابل رویت میباشد

https://t.me/dastanemehretabiat

جمع واریزی شما مهربانان عزیز دل ۲۴/۹۱۰/۷۱۷ تومان

مبلغ ۲/۳۵۱/۶۰۰تومان واریز به صندوق درمان

مبلغ ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان واریزی به صندوق خرید غذای خشک ، توسط مدیران مراکز نگهداری از حیوانات ، خانم امیری گرامی و آقای نورگستر عزیز بصورت اهدایی

مبلغ ۱۹۰/۰۰۰تومان واریز به صندوق غذارسانی سگ و گربه + ۴۰ هزار تومان از صندوق اردیبهشت

مبلغ۴/۹۴۰/۰۰۰ تومان واریز به صندوق اهدایی

مبلغ ۲/۳۷۸/۳۱۳ تومان واریز به صندوق واکسن و عقیم سازی +۸۲۳/۹۰۰ تومان مانده از ماه اردیبهشت

مبلغ ۶۴۶/۳۴۴ تومان توسط آقای نورگستر گرامی واریز به صندوق رویا بابت اسپانسری

مبلغ ۲/۱۰۵/۰۰۰ توسط آقای نورگستر گرامی واریز به صندوق مینو مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ تومان بابت درمان توله مبتلا به پاروا توسط آقای نورگستر گرامی

مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان توسط خانم امیری گرامی برای اسپانسری درمان سگ بنام چینود

مبلغ ۸۰۰/۰۰۰۰ تومان خانم امیری گرامی بابت شارژ صندوق سگ بنام لوکاس

مبلغ ۲/۴۴۹/۷۰۰ توسط خانم امیری گرامی و آقای نورگستر عزیز واریز به صندوق گرگی

مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان توسط آقای نورگستر گرامی واریز به صندوق رستم

مبلغ ۱۹۶/۸۶۰ تومان واریز به صندوق غذارسانی گاندوها + ۳/۱۴۰ تومان مانده قبلی صندوق

مبلغ ۵۵۲/۹۰۰ تومان واریز به صندوق الکسی کوچولو

#دستان_مهر_طبیعت #بدون_شما_معنایی_نداریم

  • فریبا رفیعی
  • جمع مهربانان