۹۱٪[پایان زمان مشارکت]90.726866666667% Complete

جمع شده [ریال]

۲۷٬۲۱۸٬۰۶۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

اسفند99/عقیمسازی

به منظور عقیمسازی و یا واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند به مبلغ 3/000/000 تومان نیاز داریم.

راههای پرداخت : پرداخت آنلاین از طریق سایت با کلیک بر روی " مشارکت میکنم "

پرداخت خارج از کشور " برای ما پیام بفرستید تا شماره حساب یا پیپل در اختیارتان بگذاریم

واریز از طریق شماره کارت ۶۲۷۴۱۲۱۱۸۱۵۰۰۸۶۹ بانک اقتصاد نوین بنام فریبا رفیعی

شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد

https://zarinp.al/dastanemehretabiat.com

پایان زمان مشارکت

با هشتک #شفافسازی_اسفند99 در کانال تلگرام کلیه مدارک و صورتحساب و پرینت بانک و لیست اکسل نام و مبلغ واریز کنندگان قابل رویت میباشد https://t.me/dastanemehretabiat

جمع واریزی شما مهربانان 36/168/752 تومان

صندوق درمان 7/166/131 تومان

صندوق غذارسانی 1/404/300 تومان

صندوق عقیمسازی 2/721/806 تومان

صندوق تجهیز میز و نیمکت دبستان روستای شختالو 1/922/000 تومان خانم امیری گرامی

صندوق خرید ویلچر برای گربه بنام شکر 2/500/000 تومان خانم پانیذ نورگستر گرامی

شارژ صندوق سگ بنام طوفان 706/500 تومان خانم امیری گرامی

شارژ صندوق سگ بنام آرام 510/000 تومان خانم امیری گرامی

صندوق سگ امدادی گیلان بنام ابیگل(ایوا) 9/116/000 تومان آقای نورگستر گرامی

صندوق پانسیون 2 قلاده سگ بنامهای مینو و رویا 1/917/416تومان آقای نورگستر گرامی

پانسیون سگ بنامهای رستم و الکسی 4/003/834تومان آقای نورگستر گرامی(تا تاریخ 13 اسفند)

پانسیون سگ بنامهای رستم و الکسی 78/000تومان خانم امیری گرامی( از تاریخ 14 اسفند)

صندوق غذای گاندوها 1/433/015 تومان خانم یزدی گرامی

صندوق کمک به نذر طبیعت (ساخت آبشخور کوه هوا ) 1/438/000 تومان خانم یزدی گرامی

صندوق خرید غذا برای حامی نام محفوظ 751/750 تومان آقای نورگستر گرامی

مبلغ 500/000 تومان آقای اشکان زکریایی اشتباها به حساب دستان مهر واریز کرده بودند که به حساب ایشان برگردانده شد

توضیحات : 311/468 تومان مانده صندوق درمان و 3/144/562 تومان مانده صندوق عقیمسازی به ماه فروردین 1400 انتقال و هزینه انتقال و کارمزد اینترنتی (برداشت) ماه بهمن56/570تومان(از صندوق درمان ماه اسفند کسر شد) #شفافسازی_اسفند99

  • پریسا افشاری فریبا رفیعی