اردیبهشت 1400/ کمک به تجهیز دبستان روستایی

۱۰۰٪100% Complete

پرداخت مبلغ 1/867/000 تومان توسط خانم سهیلا امیری گرامی بابت خرید تخته سیاه و کمک به تجهیز سرویس بهداشتی دبستان شهید نعمتی روستای شختالو در شهر مراغه

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۸٬۶۷۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۸٬۶۷۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش