فروردین 1400/ الکسی و رستم

۱۰۰٪100% Complete

مبلغ 2/625/000 تومان توسط خانم امیری گرامی بابت درمان و غذا و ترابری سگ بنامهای رستم و الکسی از تاریخ 14 اسفند 99 تا 23 فروردین پرداخت شد . خوشبختانه این سگها توسط پناهگاه لاهیجان پذیرش و در امنیت کامل زندگی میکنند.

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۶٬۲۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۶٬۲۵۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش