فروردین 1400/غذارسانی گاندوها

۱۰۰٪100% Complete

مبلغ 1/328/000تومان اهدایی خانم یزدی مهربون برای غذارسانی تنها سایت پرورش و نگهداری تمساح پوزه کوتاه گاندو در شهرستان چابهار بخش دشتیاری دهستان باهوکلات روستای ریکوکش که آقای عمر پذیرفته حدود ۱۰ سال است به منظور حفظ و نگهداری تمساح پوزه کوتاه برای جلوگیری از انقراضشان فعالیت میکند.

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۳٬۲۸۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۳٬۲۸۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش