فروردین 1400/اهدایی

۱۰۰٪100% Complete

یکدستگاه فیزیوتراپی به مبلغ 1/857/000 تومان توسط خانم سهیلا امیری گرامی به دستان مهر طبیعت اهدا شد که برای حیوانات نیازمند در گیلان استفاده گردد.

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۸٬۵۷۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۸٬۵۷۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش