اسفند99/ کمک به تجهیز میز و نیمکتهای دبستان شهید نعمتی در روستای شختالو مراغه

۱۰۰٪100% Complete

کمک به تجهیز میز و نیمکتهای دبستان شهید نعمتی در روستای شختالو مراغه توسط خانم سهیلا امیری گرامی

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۹٬۲۲۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۹٬۲۲۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش