بهمن و اسفند99/غذای خشک حمایتی

۱۰۰٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش ...

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش