بهمن و اسفند 99/ سگ امدادی بنام آرام

۸۸٪88.004625% Complete

آرام سگ بومی ایران هستم ! خانم امیری جان برای درمان رنجهای من قبول کردند که اسپانسر باشند . با تنی رنجور و ضربه ای که به سرم وارد شده بود و پایی لنگان وتعداد زیادی آبسه های چرکی و تومور سینه و احتمال سرطان امداد شدم ، در حال حاضر برای زنده ماندن میجنگم و تحت درمان هستم ...

ادامه
جمع شده [ریال]

۷۰٬۴۰۳٬۷۰۰

مورد نیاز [ریال]

۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش