مرداد 99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

۹۸٪[پایان زمان مشارکت]98.191489361702% Complete

به منظور عقیمسازی و واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند، 2/350/000 تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۳٬۰۷۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۳٬۵۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

8 ماه قبل