تیر99/ سگ بنام محمود خان

۹۶٪96.416666666667% Complete

توله خوشگل بنام محمود خان با چندین شکستگی استخوان توسط آقای غلامی عزیز معرفی و آقای نورگستر گرامی اسپانسر مالی این بچه هستند.

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۶٬۰۳۲٬۵۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش