تیر99/ سگ بنام سندی

۱۰٪10% Complete

سندی سگی با دست شکسته از شهر قم به دستان مهر طبیعت معرفی شد و خانم امیری گرامی هزینه های درمان این پسر مو فرفری را بعهده گرفته بودند و در این ماه مجدد هزینه جراحی خارج کردن پلیت دست را تقبل کردند

ادامه
جمع شده [ریال]

۹٬۸۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۹۸٬۵۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش