تیر 99/ درمان حیوانات

۷۶٪[پایان زمان مشارکت]75.598666666667% Complete

به منظور کمک به درمان سگها و گربه های امداد و معرفی شده به دستان مهر طبیعت، مبلغ 3000000 تومان نیاز داریم.

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۲٬۶۷۹٬۶۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش