خرداد 99/ سگ بنام لوکاس

۱۰۰٪100% Complete

لوکاس پسر خوشگل و خوبمون با دست شکسته و استخوان بیرون زده توسط خانم شجاعیه عزیز مدیر شفاخانه فرشته های پشمالو پیدا شد. خانم امیری گرامی اسپانسری جراحی لوکاس را تقبل کردند

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۵٬۷۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۵٬۷۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش