خرداد 99/عقیمسازی و واکسیناسیون

۷۹٪[پایان زمان مشارکت]79.2771% Complete

به منظور عقیمسازی و واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند، ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۳٬۷۸۳٬۱۳۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش