اردیبهشت 99/درمان حیوانات

۵۵٪[پایان زمان مشارکت]54.8009% Complete

به منظور کمک به درمان سگها و گربه های امداد و معرفی شده به دستان مهر طبیعت، مبلغ 5/۰۰۰/۰۰۰ تومان نیاز داریم.

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۷٬۴۰۰٬۴۵۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش