اردیبهشت 99/ غذای خشک حمایتی

۱۰۰٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش در هر ماه...

ادامه
جمع شده [ریال]

۷۷٬۵۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۷۷٬۵۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش