اهدایی

۱۰۰٪100% Complete

کمک هزینه تهیه مسکن برای یکی از غذارسانهای پارک لاله به مبلغ 1/600/000 تومان ، اهدایی توسط مهربانان :خانم امیری ، خانم توریهی و آقای نورگستر

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش