بهمن 98/ سگ بنام الکسی

۱۰۰٪100% Complete

الکس سگ کوچولوی امداد شده با 2 پای شکسته ، لگن شکسته ، دم شکسته / اسپانسرمالی آقای نورگستر گرامی

ادامه
جمع شده [ریال]

۹۰٬۳۸۷٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۹۰٬۳۸۷٬۰۰۰

زمان باقیمانده

19 روز دیگر