اسپانسر مالی خانم سهیلا امیری مهربون

۱۰۰٪100% Complete

دورنگ هستم یک چشمم قهوه ای و یکیش آبی !!! ​چند وقت بود همراه با چند تا از دوستام میرفتم دم پناهگاه خانم جهانگیری و بهمون غذا میدادن ، بعد میرفتیم دنبال زندگیمون! همینطور که دنبال زندگیم بودم ...

ادامه
جمع شده [ریال]

۹٬۲۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۹٬۲۵۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش