غذارسانی درمان  عقیمسازی

غذارسانی درمان عقیمسازی

‎٪ ۶۶65.5% Complete

برای سگهای چارباغ به 5 میلیون تومان نیاز داریم تا غذارسانی و درمان و عقیمسازی را شروع کنیم

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۲٬۷۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 روز دیگر

مشارکت میکنم
کمک به تجهیز نقاهتگاهها و پناهگاههای حیوانات

کمک به تجهیز نقاهتگاهها و پناهگاههای حیوانات

‎٪ ۳۵34.6% Complete

به منظور تجهیز مراکز نگهداری حیوانات به 5 میلیون تومان نیاز داریم.

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۷٬۳۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 روز دیگر

مشارکت میکنم
خرید دارو

خرید دارو

‎٪ ۱۲11.573333333333% Complete

برای خرید دارو و اهدا به مراکز نگهداری حیوانات به 3 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۳٬۴۷۲٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز دیگر

مشارکت میکنم
خرید غذا

خرید غذا

‎٪ ۱۱۹100% Complete

برای خرید غذای خشک ، شیر خشک واهدا به شفاخانه امینی به 3 میلیون تومان نیاز داریم.

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۹٬۰۸۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز دیگر

موفق
کمک هزینه درمان

کمک هزینه درمان

‎٪ ۱۶۴100% Complete

برای پرداخت کمک هزینه درمان به سگ و گربه های امداد شده 5 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۸۱٬۷۷۵٬۹۴۳

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز دیگر

مشارکت میکنم
جراحی/پانسیون

جراحی/پانسیون

‎٪ ۶۳63.285714285714% Complete

نیازمند 7 میلیون تومان برای هزینه جراحی ، درمان ، پانسیون ، ترابری تعداد 3 قلاده سگ از پناهگاه امید فرشتگان ساری با نامهای پرانتز، تومو وجری هستیم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۴٬۳۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 روز دیگر

موفق
درمان و جراحی و پانسیون

درمان و جراحی و پانسیون

‎٪ ۱۰[متوقف شد]10.055% Complete

برای درمان و جراحی مامی به مبلغ 10 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۰٬۰۵۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

26 روز قبل

متوقف شد
خرید دارو

خرید دارو

‎٪ ۱۶[پایان زمان مشارکت]16% Complete

به منظور حمایت از حیوانات نیازمند دارو و بیمار پناهگاه ، نقاهتگاه ، شفاخانه به مبلغ 3 میلیون تومان برای خرید و اهدا اقلام ضروری نیاز داریم. شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴٬۸۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

26 روز قبل

پایان زمان مشارکت
تهیه غذای خشک

تهیه غذای خشک

‎٪ ۱۵[پایان زمان مشارکت]15.333333333333% Complete

برای خرید و اهدای غذای خشک به پناهگاه ، نقاهتگاه ، شفاخانه برای کمک به پایان گرسنگی حیوانات رنج کشیده نیازمند 3میلیون تومان هستیم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴٬۶۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

26 روز قبل

پایان زمان مشارکت
کمک هزینه سگ و گربه امدادی

کمک هزینه سگ و گربه امدادی

‎٪ ۷۶[پایان زمان مشارکت]76.09908% Complete

برای پرداخت کمک هزینه درمان سگ و گربه های امداد شده توسط پناهگاه ، نقاهتگاه، شفاخانه و حامیان خوشنام نیاز به 5 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۸٬۰۴۹٬۵۴۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

26 روز قبل

پایان زمان مشارکت
خرید نان

خرید نان

‎٪ ۲۰۰100% Complete

به مبلغ 3 میلیون تومان برای خرید نان و ارسال برای سگهای گرسنه سوله مشهد نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۵۹٬۹۸۹٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 ماه قبل

موفق
اهدای غذای خشک و خرید ویلچر

اهدای غذای خشک و خرید ویلچر

‎٪ ۹۸[پایان زمان مشارکت]98.333333333333% Complete

به مبلغ 1/500 هزار تومان برای خرید غذای خشک حمایتی و ویلچر جهت اهدا به پناهگاه ریحانه مشهد نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۴٬۷۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 ماه قبل

پایان زمان مشارکت