خرید دارو

خرید دارو

‎٪ ۷7% Complete

به منظور حمایت از حیوانات نیازمند دارو و بیمار پناهگاه ، نقاهتگاه ، شفاخانه به مبلغ 3 میلیون تومان برای خرید و اهدا اقلام ضروری نیاز داریم.

ادامه
جمع شده [ریال]

۲٬۱۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

27 روز دیگر

مشارکت میکنم
تهیه غذای خشک

تهیه غذای خشک

‎٪ ۴4.4% Complete

برای خرید و اهدای غذای خشک به پناهگاه ، نقاهتگاه ، شفاخانه برای کمک به پایان گرسنگی حیوانات رنج کشیده نیازمند 5 میلیون تومان هستیم

ادامه
جمع شده [ریال]

۲٬۲۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

27 روز دیگر

مشارکت میکنم
کمک هزینه سگ و گربه امدادی

کمک هزینه سگ و گربه امدادی

‎٪ ۹9.18% Complete

برای پرداخت کمک هزینه درمان سگ و گربه های امداد شده توسط پناهگاه ، نقاهتگاه، شفاخانه و حامیان خوشنام نیاز به 5 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۴٬۵۹۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

27 روز دیگر

مشارکت میکنم
خرید نان

خرید نان

‎٪ ۱۶۷[پایان زمان مشارکت]100% Complete

به مبلغ 3 میلیون تومان برای خرید نان و ارسال برای سگهای گرسنه سوله مشهد نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۹٬۹۸۹٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز قبل

پایان زمان مشارکت
اهدای غذای خشک و خرید ویلچر

اهدای غذای خشک و خرید ویلچر

‎٪ ۹۸[پایان زمان مشارکت]98.333333333333% Complete

به مبلغ 1/500 هزار تومان برای خرید غذای خشک حمایتی و ویلچر جهت اهدا به پناهگاه ریحانه مشهد نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۴٬۷۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

22 روز قبل

پایان زمان مشارکت
تهیه غذای خشک

تهیه غذای خشک فوری

‎٪ ۹۲[پایان زمان مشارکت]92.1072% Complete

نیازمند 5 میلیون تومان برای خرید غذای خشک و اهدا به سگهای نیازمند ایران

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۶٬۰۵۳٬۶۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز قبل

پایان زمان مشارکت
خرید دارو

خرید دارو

‎٪ ۲۹[پایان زمان مشارکت]29.125% Complete

برای خرید دارو و اهدا به پناهگاه نیازمند به 2 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۵٬۸۲۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 روز قبل

پایان زمان مشارکت
تهیه هزینه درمان

تهیه هزینه درمان

‎٪ ۱۷۰[پایان زمان مشارکت]100% Complete

برای کمک هزینه خرید دارو و درمان سگ و گربه های امداد شده به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۵۰٬۹۱۰٬۲۹۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز قبل

پایان زمان مشارکت
جراحی چشم

جراحی چشم

‎٪ ۱۰۰100% Complete

برای جراحی چشم سگ آزاردیده نیازمند 600 هزار تومان هستیم

ادامه
جمع شده [ریال]

۶٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۶٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 ماه قبل

موفق
تامین غذا

تامین غذا

‎٪ ۱۵۶100% Complete

برای تامین کمک هزینه غذا سگهای پناهگاه ریحانه به مبلغ 1میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۹٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 ماه قبل

موفق
تهیه غذا ، واکسن و هزینه رهاسازی سگهای سوله مشهد

تهیه غذا ، واکسن و هزینه رهاسازی سگهای سوله مشهد

‎٪ ۳۲[پایان زمان مشارکت]31.85% Complete

نیاز به 20 میلیون تومان داریم تا غذا و واکسن و هزینه رهاسازی اسفند ماه سگهای سوله مشهد را تهیه کنیم

ادامه
جمع شده [ریال]

۶۳٬۷۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
کمک هزینه تامین غذا

کمک هزینه تامین غذا

‎٪ ۴۴[پایان زمان مشارکت]44.2% Complete

به مبلغ 1میلیون تومان نیاز داریم تا برای سگهای پناهگاه ریحانه مشهد غذای کمکی بفرستیم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴٬۴۲۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 ماه قبل

پایان زمان مشارکت