تهیه غذای خشک

تهیه غذای خشک

۵۴٪53.6% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش...

ادامه
جمع شده [ریال]

۵۳٬۶۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

9 روز دیگر

موفق
کمک هزینه درمان

کمک هزینه درمان

۴۱٪41.308% Complete

برای کمک هزینه درمان سگها و گربه ها به مبلغ 5 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۰٬۶۵۴٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

9 روز دیگر

مشارکت میکنم
عقیمسازی مراکز نگهداری از حیوانات

عقیمسازی مراکز نگهداری از حیوانات

۱۹٪19.333333333333% Complete

به منظور عقیمسازی سگ و گربه ها به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۵٬۸۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

9 روز دیگر

مشارکت میکنم
خرید پتو

خرید پتو فوری

۲۱٪21.016055% Complete

با توجه به شروع سرمای هوا ، به منظور خرید پتو برای مراکز نگهداری حیوانات مبلغ10 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۱٬۰۱۶٬۰۵۵

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

8 روز دیگر

مشارکت میکنم
تهیه غذای خشک

تهیه غذای خشک

۱۰۰٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش...

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

21 روز قبل

موفق
کمک هزینه درمان

کمک هزینه درمان

۴۷٪[پایان زمان مشارکت]47.228433333333% Complete

به مبلغ 3 میلیون تومان به منظور پرداخت کمک هزینه درمان حیوانات نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۴٬۱۶۸٬۵۳۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

21 روز قبل

پایان زمان مشارکت
عقیمسازی

عقیمسازی

۶٪[پایان زمان مشارکت]6.5% Complete

به مبلغ 3 میلیون تومان برای عقیمسازی نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱٬۹۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

21 روز قبل

پایان زمان مشارکت
خرید غذای خشک نوتری

خرید غذای خشک نوتری

۱۰۰٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۷۵٬۸۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

1 ماه قبل

موفق
کمک هزینه عقیمسازی

کمک هزینه عقیمسازی

۳۸٪[پایان زمان مشارکت]37.833333333333% Complete

به منظور کمک به عقیمسازی سگها و گربه ها ، مبلغ 6 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۲٬۷۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
کمک هزینه واکسیناسیون

کمک هزینه واکسیناسیون

۱۰٪[پایان زمان مشارکت]10.5% Complete

برای پرداخت کمک هزینه واکسیناسیون به مراکز نگهداری از حیوانات ، مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳٬۱۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
کمک هزینه امداد و درمان

کمک هزینه امداد و درمان

۹۷٪[پایان زمان مشارکت]97.008825% Complete

برای پرداخت کمک هزینه به امداد و درمان گربه و سگها به مبلغ 4 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۸٬۸۰۳٬۵۳۰

مورد نیاز [ریال]

۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
اسپانسر مالی آقای نورگستر مهربون

اسپانسر مالی آقای نورگستر مهربون

۱۰۰٪100% Complete

قشنگ هستم .. جراحی قطع پا به مبلغ 1/300/000 تومان شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

2 ماه قبل

موفق