آذر،دی ،بهمن 99/ خرید پتو

آذر،دی ،بهمن 99/ خرید پتو

۲٪1.6666666666667% Complete

برای خرید پتو نمدی رولی برای مراکز نگهداری از حیوانات کشور در فصل سرما به مبلغ تقریبی 6/000/000 تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

24 روز دیگر

مشارکت میکنم
آذر99/ غذای خشک حمایتی

آذر99/ غذای خشک حمایتی

۰٪0% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش ...

ادامه
جمع شده [ریال]

۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰

زمان باقیمانده

24 روز دیگر

موفق
آذر99 / غذارسانی گاندوها

آذر99 / غذارسانی گاندوها

۰٪0% Complete

برای غذارسانی به گاندوها (تمساح پوزه کوتاه ) به مبلغ 2/000/000 تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

24 روز دیگر

مشارکت میکنم
آذر99/ غذارسانی سگ و گربه ها

آذر99/ غذارسانی سگ و گربه ها

۰٪0% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ 5/000/000 تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

24 روز دیگر

مشارکت میکنم
آذر99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

آذر99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

۰٪0% Complete

به منظور عقیمسازی و واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

24 روز دیگر

مشارکت میکنم
آذر99/ درمان حیوانات

آذر99/ درمان حیوانات

۰٪0% Complete

برای کمک هزینه درمان حیوانات به مبلغ 10/000/000 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

24 روز دیگر

مشارکت میکنم
آبان99/ درمان حیوانات

آبان99/ درمان حیوانات

۹۱٪[پایان زمان مشارکت]91.37431% Complete

برای کمک هزینه درمان حیوانات به مبلغ 10/000/000 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۹۱٬۳۷۴٬۳۱۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 روز قبل

پایان زمان مشارکت
آبان99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

آبان99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

۳۵٪[پایان زمان مشارکت]35.487% Complete

به منظور عقیمسازی و واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۷٬۷۴۳٬۵۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 روز قبل

پایان زمان مشارکت
آبان99/ غذارسانی سگ و گربه ها

آبان99/ غذارسانی سگ و گربه ها

۸۷٪[پایان زمان مشارکت]86.666666666667% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 روز قبل

پایان زمان مشارکت
آبان99/ غذای خشک حمایتی

آبان99/ غذای خشک حمایتی

۱۰۰٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش ...

ادامه
جمع شده [ریال]

۷۷٬۷۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۷۷٬۷۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 روز قبل

موفق
آبان99 / غذارسانی گاندوها

آبان99 / غذارسانی گاندوها

۸۱٪[پایان زمان مشارکت]80.85% Complete

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۶٬۱۷۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 روز قبل

پایان زمان مشارکت
مهر و آبان  99/ نذر طبیعت

مهر و آبان 99/ نذر طبیعت

۱۰۰٪100% Complete

کمک به ساخت آبشخور حیوانات حیات وحش در خراسان شمالی به مبلغ 1/721/000 توسط خانم یزدی مهربان

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۷٬۲۱۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

1 ماه قبل

موفق