تیر99/ غذارسانی سگ و گربه ها

تیر99/ غذارسانی سگ و گربه ها

۰٪0% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ 2/000/000 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

9 روز دیگر

مشارکت میکنم
تیر 99 / غذارسانی گاندوها

تیر 99 / غذارسانی گاندوها

۰٪0% Complete

تنها سایت پرورش و نگهداری تمساح پوزه کوتاه گاندو در شهرستان چابهار بخش دشتیاری دهستان باهوکلات روستای ریکوکش به مبلغ 2/000/000 تومان برای غذارسانی به این حیوانات نیازمند است

ادامه
جمع شده [ریال]

۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

9 روز دیگر

مشارکت میکنم
تیر99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

تیر99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

۰٪0% Complete

به منظور عقیمسازی و واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند، 2/000/000 تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

9 روز دیگر

مشارکت میکنم
تیر 99/ درمان حیوانات

تیر 99/ درمان حیوانات

۰٪0% Complete

به منظور کمک به درمان سگها و گربه های امداد و معرفی شده به دستان مهر طبیعت، مبلغ 3000000 تومان نیاز داریم.

ادامه
جمع شده [ریال]

۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

9 روز دیگر

مشارکت میکنم
تیر 99 / اهدایی

تیر 99 / اهدایی

۰٪0% Complete

عزیزانی که قصد کمک به مرکز نگهداری از حیوانات مورد نظر خود را در زمینه های تجهیز ، درمان ، واکسیناسیون ،پتو ، دستکش و ........دارند ، در این قسمت میتوانند همراهی کنند و در قسمت پیامها اعلام نمایند که واریزی برای چه منظوری است

ادامه
جمع شده [ریال]

۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

9 روز دیگر

مشارکت میکنم
خرداد 99/ سگ بنام لوکاس

خرداد 99/ سگ بنام لوکاس

۹۹٪99.295833333333% Complete

لوکاس پسر خوشگل و خوبمون با دست شکسته و استخوان بیرون زده توسط خانم شجاعیه عزیز مدیر شفاخانه فرشته های پشمالو پیدا شد. خانم امیری گرامی اسپانسری جراحی لوکاس را تقبل کردند

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۳٬۸۳۱٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

9 روز دیگر

موفق
خرداد 99 /سگ بنام چینود

خرداد 99 /سگ بنام چینود

۱۰۰٪100% Complete

چینود سگ رنج کشیده ای که اسیر دست جهل بوده با تنی رنجور و بیماری کرم قلب ، برای درمان تحت پوشش مالی خانم سهیلا امیری گرامی قرار گرفت

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

21 روز قبل

موفق
خرداد 99/اهدایی

خرداد 99/اهدایی

۱۶۵٪[پایان زمان مشارکت]100% Complete

عزیزانی که قصد کمک به مرکز نگهداری از حیوانات مورد نظر خود را در زمینه های تجهیز ، درمان ، واکسیناسیون ،پتو ، دستکش و ........دارند ، در این قسمت میتوانند همراهی کنند و در قسمت پیامها اعلام نمایند که واریزی برای چه منظوری است

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۹٬۴۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

21 روز قبل

پایان زمان مشارکت
خرداد 99/ غذای خشک حمایتی

خرداد 99/ غذای خشک حمایتی

۱۰۰٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش در هر ماه...

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

21 روز قبل

موفق
خرداد 99/غذارسانی گاندوها

خرداد 99/غذارسانی گاندوها

۱۰٪[پایان زمان مشارکت]9.843% Complete

تنها سایت پرورش و نگهداری تمساح پوزه کوتاه گاندو در شهرستان چابهار بخش دشتیاری دهستان باهوکلات روستای ریکوکش به مبلغ 2/000/000 تومان برای غذارسانی به این حیوانات نیازمند است

ادامه
جمع شده [ریال]

۱٬۹۶۸٬۶۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

21 روز قبل

پایان زمان مشارکت
خرداد 99/عقیمسازی و واکسیناسیون

خرداد 99/عقیمسازی و واکسیناسیون

۷۹٪[پایان زمان مشارکت]79.2771% Complete

به منظور عقیمسازی و واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند، ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۳٬۷۸۳٬۱۳۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

21 روز قبل

پایان زمان مشارکت
خرداد99/ غذارسانی سگ و گربه

خرداد99/ غذارسانی سگ و گربه

۱۰٪[پایان زمان مشارکت]9.5% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ 2/000/000 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱٬۹۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

21 روز قبل

پایان زمان مشارکت