پرسش: آيا موسسه دستان مهر طبیعت پناهگاهي براي نگهداري از حيوانات بی سرپرست یا معلول دارد؟

جواب: ما بر این باور هستیم که حیوانات باید در محیط طبیعی خود زندگی کنند ، اما با توجه به تصرف مراکز زندگی حیوانات توسط انسانها و نبود قوانین حمایت از حیوانات و وجود حیوان آزاری و همچنین جمع آوری و کشتار سگهای آزاد توسط شهرداری ، از پناهگاهها ، نقاهتگاهها ، جانپناهها و تیمارگاههای خوشنام حیوانات حمایت کرده و برای مطلوب نمودن فضای این مراکز تمام تلاش خود را انجام میدهیم . و این موسسه پناهگاه یا تیمارگاه اختصاصی برای حیوانات حوزه شهری و سایر حیات وحش ندارد.

پرسش: آيا موسسه از طرف سازمان هاي دولتي همچون سازمان محيط زيست حمايت ميشود؟

جواب: متاسفانه خیر . فلسفه به وجود آمدن موسسات و سازمانهای غیر دولتی صرفا به عدم کارآیی سازمانهای دولتی برمیگردد چرا که اگر سازمانهای دولتی وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند نیازی به تشکیل موسسات و سازمانهای غیر دولتی نیست بنابراین سازمانهای دولتی به موسسات و سازمانهای غیر دولتی به عنوان نماد عدم کارایی خود نگاه میکنند و دل خوشی از موضع انتقادی آنها ندارند.

پرسش: آیا برای عضویت در موسسه به تخصص خاصی نیاز هست ؟

جواب: خیر ، هر کسی با هر میزان تحصیلات و هر رشته تحصیلی میتواند در موسسه عضو شود. موسسه جهت پیشبرد اهداف خود به تواناییها و تخصصهای مختلفی نیاز دارد.

پرسش: چه پروژه هایی توسط موسسه دستان مهر طبیعت حمایت میشوند؟

جواب:
 پروژه های 
  • عقیم سازی
  • درمان
  • تعمیرات محل پناهگاه یا نقاهتگاه
  • رفع کمبودهای مورد نیاز برای نگهداری از حیوانات
  • غذارسانی
  • واکسیناسیون
  • فرهنگسازی
  • کمک به معلولین و از کار افتادگان