هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به پناهگاه ها را ساده و قابل اعتماد میکنیم.

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
تجهیز پناهگاه جدید

تجهیز پناهگاه جدید

‎٪ ۱۰10% Complete

به منظور خرید مصالح و دیوارکشی و هزینه بنایی و ساخت اتاق نگهبانی به مبلغ 10 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 روز دیگر

مشارکت میکنم
تهیه غذا و دارو

تهیه غذا و دارو

‎٪ ۸۶85.733333333333% Complete

برای خرید غذا و دارو به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۵٬۷۲۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 روز دیگر

مشارکت میکنم
جراحی/پانسیون

جراحی/پانسیون

‎٪ ۴۹49% Complete

نیازمند 7 میلیون تومان برای هزینه جراحی ، درمان ، پانسیون ، ترابری تعداد 3 قلاده سگ از پناهگاه امید فرشتگان ساری با نامهای پرانتز، تومو وجری هستیم

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۴٬۳۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 روز دیگر

مشارکت میکنم
درمان و جراحی و پانسیون

درمان و جراحی و پانسیون

‎٪ ۱۰[متوقف شد]10.055% Complete

برای درمان و جراحی مامی به مبلغ 10 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۰٬۰۵۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 روز دیگر

متوقف شد
خرید دارو

خرید دارو

‎٪ ۱۶15.833333333333% Complete

به منظور حمایت از حیوانات نیازمند دارو و بیمار پناهگاه ، نقاهتگاه ، شفاخانه به مبلغ 3 میلیون تومان برای خرید و اهدا اقلام ضروری نیاز داریم.

ادامه
جمع شده [ریال]

۴٬۷۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 روز دیگر

مشارکت میکنم
تهیه غذای خشک

تهیه غذای خشک

‎٪ ۱۵14.833333333333% Complete

برای خرید و اهدای غذای خشک به پناهگاه ، نقاهتگاه ، شفاخانه برای کمک به پایان گرسنگی حیوانات رنج کشیده نیازمند 3میلیون تومان هستیم

ادامه
جمع شده [ریال]

۴٬۴۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 روز دیگر

مشارکت میکنم

پیام مهربانی

خواهان پایان سگ کشی در ایران هستیم...

کمک هزینه سگ و گربه امدادی

کمک هزینه سگ و گربه امدادی

‎٪ ۶۷67.29908% Complete

برای پرداخت کمک هزینه درمان سگ و گربه های امداد شده توسط پناهگاه ، نقاهتگاه، شفاخانه و حامیان خوشنام نیاز به 5 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۳٬۶۴۹٬۵۴۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 روز دیگر

مشارکت میکنم
هزینه جراحی و پانسیون

هزینه جراحی و پانسیون

‎٪ ۲۴[پایان زمان مشارکت]23.745% Complete

برای هزینه های درمان ، پانسیون و جراحی متی به 10 میلیون تومان نیاز داریم برای هزینه های درمان ، پانسیون ، جراحی احتمالی به 10 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۷٬۴۹۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

29 روز قبل

پایان زمان مشارکت
تهیه غذا و هزینه درمان و پانسیون 3 قلاده سگ بیمار از پناهگاه امید فرشتگان

تهیه غذا و هزینه درمان و پانسیون 3 قلاده سگ بیمار از پناهگاه امید فرشتگان

‎٪ ۴۷[پایان زمان مشارکت]47% Complete

نیازمند 10 میلیون تومان برای خرید غذای حدود 300 قلاده سگ و هزینه پانسیون و درمان 3 قلاده سگ 1- مشکل پرانتزی دستها 2- تومور ناحیه عقیمسازی 3- جرب شدید پناهگاه امید فرشتگان ساری

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

29 روز قبل

پایان زمان مشارکت
تهیه غذا

تهیه غذا

‎٪ ۱۰۰[پایان زمان مشارکت]100% Complete

به مبلغ 500 هزار تومان برای تهیه 100 کیلو غذای خشک سگهای پناهگاه رز نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
خرید نان

خرید نان

‎٪ ۲۰۰100% Complete

به مبلغ 3 میلیون تومان برای خرید نان و ارسال برای سگهای گرسنه سوله مشهد نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۵۹٬۹۸۹٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

28 روز قبل

موفق
اهدای غذای خشک و خرید ویلچر

اهدای غذای خشک و خرید ویلچر

‎٪ ۹۸[پایان زمان مشارکت]98.333333333333% Complete

به مبلغ 1/500 هزار تومان برای خرید غذای خشک حمایتی و ویلچر جهت اهدا به پناهگاه ریحانه مشهد نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۴٬۷۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 ماه قبل

پایان زمان مشارکت