هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به پناهگاه ها را ساده و قابل اعتماد میکنیم.

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
خرید غذای خشک نوتری

خرید غذای خشک نوتری

‎٪ ۰0% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش...

ادامه
جمع شده [ریال]

۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

7 روز دیگر

موفق
کمک هزینه عقیمسازی

کمک هزینه عقیمسازی

‎٪ ۲۹28.94% Complete

به منظور کمک به عقیمسازی سگها و گربه ها ، مبلغ 6 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۷٬۳۶۴٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

7 روز دیگر

مشارکت میکنم
کمک هزینه واکسیناسیون

کمک هزینه واکسیناسیون

‎٪ ۱۰10.5% Complete

برای پرداخت کمک هزینه واکسیناسیون به مراکز نگهداری از حیوانات ، مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۳٬۱۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

7 روز دیگر

مشارکت میکنم
کمک هزینه امداد و درمان

کمک هزینه امداد و درمان

‎٪ ۱۹18.75% Complete

برای پرداخت کمک هزینه به امداد و درمان گربه و سگها به مبلغ 4 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۷٬۵۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

7 روز دیگر

مشارکت میکنم
اسپانسر مالی آقای نورگستر مهربون

اسپانسر مالی آقای نورگستر مهربون

‎٪ ۱۰۰100% Complete

قشنگ هستم .. جراحی قطع پا به مبلغ 1/300/000 تومان

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

21 روز قبل

موفق
اسپانسر مالی خانم سهیلا امیری مهربون

اسپانسر مالی خانم سهیلا امیری مهربون

‎٪ ۱۰۰100% Complete

دورنگ هستم یک چشمم قهوه ای و یکیش آبی !!! ​چند وقت بود همراه با چند تا از دوستام میرفتم دم پناهگاه خانم جهانگیری و بهمون غذا میدادن ، بعد میرفتیم دنبال زندگیمون! همینطور که دنبال زندگیم بودم ...

ادامه
جمع شده [ریال]

۹٬۲۵۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

22 روز قبل

موفق

پیام مهربانی

خواهان پایان سگ کشی در ایران هستیم...

کمک هزینه امداد و درمان

کمک هزینه امداد و درمان

‎٪ ۷۰[پایان زمان مشارکت]69.546% Complete

برای پرداخت کمک هزینه امداد و درمان سگ و گربه های آسیب دیده به مبلغ 10میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۶۹٬۵۴۶٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

22 روز قبل

پایان زمان مشارکت
تهیه غذای خشک

تهیه غذای خشک

‎٪ ۱۰۲100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش...

ادامه
جمع شده [ریال]

۶۲٬۵۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۶۱٬۴۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

22 روز قبل

موفق
خرید دارو و تجهیز مراکز نگهداری از حیوانات

خرید دارو و تجهیز مراکز نگهداری از حیوانات

‎٪ ۱۱۱[پایان زمان مشارکت]100% Complete

به منظور خرید دارو و تجهیز نقاهتگاهها و پناهگاهها و شفاخانه های حیوانات به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۳٬۲۱۵٬۴۷۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

22 روز قبل

پایان زمان مشارکت
کمک هزینه تجهیز نقاهتگاه

کمک هزینه تجهیز نقاهتگاه

‎٪ ۱۰۰100% Complete

پرداخت کمک هزینه تجهیز توسط یار گرامی خانم سهیلا امیری عزیز شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۸٬۰۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

1 ماه قبل

موفق
اسپانسر خانم امیری و آقای نورگستر

اسپانسر خانم امیری و آقای نورگستر

‎٪ ۱۰۰100% Complete

سگ تصادفی شهریار که تلفنی به خانم امیری در امریکا اطلاع داده شد.... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۵٬۸۴۵٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

22 روز قبل

موفق
اسپانسر خانم سهیلا امیری

اسپانسر خانم سهیلا امیری

‎٪ ۹۸97.871794871795% Complete

نینا سگ هاسکی که گویا بعد از توله کشی و پارگی ناحیه فرج ، خونریزی ، تی وی تی ، بیماری پوستی و انواع انگلهای خارجی رها شده ...

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۸٬۱۷۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

28 روز قبل

موفق