هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به پناهگاه ها را ساده و قابل اعتماد میکنیم.

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
کمک هزینه درمان

کمک هزینه درمان

‎٪ ۱۲۴100% Complete

برای پرداخت کمک هزینه درمان به سگ و گربه های امداد شده 5 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۶۱٬۸۷۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 روز دیگر

مشارکت میکنم
کمک به تجهیز نقاهتگاهها و پناهگاههای حیوانات

کمک به تجهیز نقاهتگاهها و پناهگاههای حیوانات

‎٪ ۲۱21.1% Complete

به منظور تجهیز مراکز نگهداری حیوانات به 5 میلیون تومان نیاز داریم.

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۰٬۵۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 روز دیگر

مشارکت میکنم
خرید دارو

خرید دارو

‎٪ ۶6.0116333333333% Complete

برای خرید دارو و اهدا به مراکز نگهداری حیوانات به 3 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱٬۸۰۳٬۴۹۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 روز دیگر

مشارکت میکنم
درمان و جراحی و پانسیون

درمان و جراحی و پانسیون

‎٪ ۱۵۴100% Complete

رستم سگی رنج کشیده با چشمی مملو از میاز و لارو و کرم

ادامه
جمع شده [ریال]

۹۲٬۶۵۱٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 روز دیگر

موفق
غذای خشک

غذای خشک

‎٪ ۸۱81.309% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش در هر ماه میزان محدودی غذای خشک در اختیار این مراکز قرار میدهیم . مقداری از هزینه این غذا را اسپانسرهای دستان مهر تقبل میکنند و به مرکز مورد نظرشان اهدا مینمایند. الباقی را مدیران محترم این مراکز به حساب دستان مهر واریز و غذا را دریافت مینمایند.

ادامه
جمع شده [ریال]

۸۱٬۳۰۹٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

6 روز دیگر

موفق
غذارسانی

غذارسانی

‎٪ ۱۰۴100% Complete

برای سگهای چارباغ به 5 میلیون تومان نیاز داریم تا غذارسانی و درمان و عقیمسازی را شروع کنیم

ادامه
جمع شده [ریال]

۵۱٬۷۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 روز دیگر

مشارکت میکنم

پیام مهربانی

خواهان پایان سگ کشی در ایران هستیم...

کمک به تجهیز نقاهتگاهها و پناهگاههای حیوانات

کمک به تجهیز نقاهتگاهها و پناهگاههای حیوانات

‎٪ ۴۰[پایان زمان مشارکت]40% Complete

به منظور تجهیز مراکز نگهداری حیوانات به 5 میلیون تومان نیاز داریم. شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

24 روز قبل

پایان زمان مشارکت
خرید دارو

خرید دارو

‎٪ ۱۵[پایان زمان مشارکت]15.24% Complete

برای خرید دارو و اهدا به مراکز نگهداری حیوانات به 3 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴٬۵۷۲٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

25 روز قبل

پایان زمان مشارکت
خرید غذا

خرید غذا

‎٪ ۱۱۹100% Complete

برای خرید غذای خشک ، شیر خشک واهدا به شفاخانه امینی به 1/600/000 میلیون تومان نیاز داریم. شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۹٬۰۸۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

25 روز قبل

موفق
کمک هزینه درمان

کمک هزینه درمان

‎٪ ۸۶[پایان زمان مشارکت]85.93188% Complete

برای پرداخت کمک هزینه درمان به سگ و گربه های امداد شده 5 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۲٬۹۶۵٬۹۴۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

25 روز قبل

پایان زمان مشارکت
تجهیز پناهگاه جدید

تجهیز پناهگاه جدید

‎٪ ۱۱[پایان زمان مشارکت]11.1% Complete

به منظور خرید مصالح و دیوارکشی و هزینه بنایی و ساخت اتاق نگهبانی به مبلغ 10 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۱٬۱۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
تهیه غذا و دارو

تهیه غذا و دارو

‎٪ ۸۶[پایان زمان مشارکت]85.733333333333% Complete

برای خرید غذا و دارو به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۵٬۷۲۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 ماه قبل

پایان زمان مشارکت