هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به پناهگاه ها را ساده و قابل اعتماد میکنیم.

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
سگ  امدادی نظرآباد

سگ امدادی نظرآباد فوری

‎٪ ۰0% Complete

به مبلغ 3 میلیون تومان برای کمک به درمان و پانسیون نازی که یک پا ندارد و پای دیگر در اثر اینکه خود را روی زمین میکشد ، زخم شده و به این ترتیب اگر درمان نشود سرنوشت بدی در انتظارش خواهد بود...

ادامه
جمع شده [ریال]

۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز دیگر

مشارکت میکنم
اسپانسر خانم امیری و آقای نورگستر

اسپانسر خانم امیری و آقای نورگستر

‎٪ ۲۲22.5% Complete

سگ تصادفی شهریار که تلفنی به خانم امیری در امریکا اطلاع داده شد....

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

3 روز دیگر

موفق
اسپانسر خانم سهیلا امیری

اسپانسر خانم سهیلا امیری

‎٪ ۱۳۳100% Complete

نینا سگ هاسکی که گویا بعد از توله کشی و پارگی ناحیه فرج ، خونریزی ، تی وی تی ، بیماری پوستی و انواع انگلهای خارجی رها شده ...

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

3 روز دیگر

موفق
تهیه غذای خشک

تهیه غذای خشک

‎٪ ۲۵25% Complete

​به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش ...

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

3 روز دیگر

موفق
غذارسانی درمان  عقیمسازی

غذارسانی درمان عقیمسازی

‎٪ ۱۸18.340875% Complete

برای غذارسانی ، درمان و عقیمسازی به مبلغ 20 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۶٬۶۸۱٬۷۵۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز دیگر

مشارکت میکنم
کمک هزینه امداد و درمان

کمک هزینه امداد و درمان

‎٪ ۵۵55.30748% Complete

برای امداد و درمان سگها و گربه های آسیب دیده به مبلغ 10 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۵۵٬۳۰۷٬۴۸۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز دیگر

مشارکت میکنم

پیام مهربانی

خواهان پایان سگ کشی در ایران هستیم...

کمک هزینه درمان

کمک هزینه درمان

‎٪ ۱۹۵[پایان زمان مشارکت]100% Complete

برای پرداخت کمک هزینه درمان به سگ و گربه های امداد شده 5 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۹۷٬۶۴۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

27 روز قبل

پایان زمان مشارکت
کمک به تجهیز نقاهتگاهها و پناهگاههای حیوانات

کمک به تجهیز نقاهتگاهها و پناهگاههای حیوانات

‎٪ ۲۲[پایان زمان مشارکت]21.6% Complete

به منظور تجهیز مراکز نگهداری حیوانات به 5 میلیون تومان نیاز داریم.

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۰٬۸۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

27 روز قبل

پایان زمان مشارکت
خرید دارو

خرید دارو

‎٪ ۱۶[پایان زمان مشارکت]16.176633333333% Complete

برای خرید دارو و اهدا به مراکز نگهداری حیوانات به 3 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۴٬۸۵۲٬۹۹۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

27 روز قبل

پایان زمان مشارکت
اسپانسر آقای کمال نورگستر

اسپانسر آقای کمال نورگستر

‎٪ ۱۰۰100% Complete

رستم سگی رنج کشیده با چشمی مملو از میاز و لارو و کرم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۰۰٬۰۹۱٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

4 روز دیگر

موفق
غذای خشک

غذای خشک

‎٪ ۱۴۲100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش ...

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۴۲٬۱۵۹٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

26 روز قبل

موفق
غذارسانی

غذارسانی

‎٪ ۱۶۶[پایان زمان مشارکت]100% Complete

برای سگهای چارباغ به 5 میلیون تومان نیاز داریم تا غذارسانی و درمان و عقیمسازی را شروع کنیم

ادامه
جمع شده [ریال]

۸۳٬۰۵۱٬۵۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

26 روز قبل

پایان زمان مشارکت