هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به پناهگاه ها را ساده و قابل اعتماد میکنیم.

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
مرداد 99/اهدایی

مرداد 99/اهدایی

۳۱٪31% Complete

عزیزانی که قصد کمک به مرکز نگهداری از حیوانات مورد نظر خود را در زمینه های تجهیز ، درمان ، واکسیناسیون ،پتو ، دستکش و ........دارند ، در این قسمت میتوانند همراهی کنند و در قسمت پیامها اعلام نمایند که واریزی برای چه منظوری است

ادامه
جمع شده [ریال]

۶٬۲۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

8 روز دیگر

مشارکت میکنم
مرداد 99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

مرداد 99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

۹۸٪98.191489361702% Complete

به منظور عقیمسازی و واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند، 2/350/000 تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۳٬۰۷۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۳٬۵۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

8 روز دیگر

مشارکت میکنم
مرداد ۹۹/ درمان حیوانات

مرداد ۹۹/ درمان حیوانات

۸۰٪80.466666666667% Complete

برای کمک هزینه درمان حیوانات به مبلغ 3/000/000 تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۴٬۱۴۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

8 روز دیگر

مشارکت میکنم
مرداد 99/ غذای خشک حمایتی

مرداد 99/ غذای خشک حمایتی

۰٪0% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش در هر ماه...

ادامه
جمع شده [ریال]

۰

مورد نیاز [ریال]

۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

8 روز دیگر

موفق
مرداد 99 / غذارسانی گاندوها

مرداد 99 / غذارسانی گاندوها

۶۶٪65.675% Complete

تنها سایت پرورش و نگهداری تمساح پوزه کوتاه گاندو در شهرستان چابهار بخش دشتیاری دهستان باهوکلات روستای ریکوکش به مبلغ 2/000/000 تومان برای غذارسانی به این حیوانات نیازمند است

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۳٬۱۳۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

8 روز دیگر

مشارکت میکنم
مرداد 99/ غذارسانی سگ و گربه ها

مرداد 99/ غذارسانی سگ و گربه ها

۰٪0% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ 2/000/000 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

8 روز دیگر

مشارکت میکنم

پیام مهربانی

خواهان پایان سگ کشی در ایران هستیم...

تیر 99/ غذای خشک حمایتی

تیر 99/ غذای خشک حمایتی

۱۰۰٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش در هر ماه... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۷۱٬۳۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۷۱٬۳۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

22 روز قبل

موفق
مرداد 99/گربه بنام سهراب

مرداد 99/گربه بنام سهراب

۳۷٪36.642857142857% Complete

گربه خوشگل بنام سهراب با شکستگی استخوان دست توسط آقای کریمی عزیز معرفی و آقای نورگستر گرامی اسپانسر مالی این بچه هستند.

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۲٬۸۲۵٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

8 روز دیگر

موفق
مرداد99/ گربه بنام فشنگ (پا کنده )

مرداد99/ گربه بنام فشنگ (پا کنده )

۱۰۰٪100% Complete

گربه خوشگل بنام فشنگ یا پاکنده با شکستگی استخوان پا توسط آقای عطایی عزیز معرفی و آقای نورگستر گرامی اسپانسر مالی این بچه هستند.

ادامه
جمع شده [ریال]

۴٬۵۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

2 روز قبل

موفق
تیر99/ سگ بنام محمود خان

تیر99/ سگ بنام محمود خان

۹۶٪96.416666666667% Complete

توله خوشگل بنام محمود خان با چندین شکستگی استخوان توسط آقای غلامی عزیز معرفی و آقای نورگستر گرامی اسپانسر مالی این بچه هستند.

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۶٬۰۳۲٬۵۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

9 روز دیگر

موفق
تیر99/ سگ بنام سندی

تیر99/ سگ بنام سندی

۱۰٪10% Complete

سندی سگی با دست شکسته از شهر قم به دستان مهر طبیعت معرفی شد و خانم امیری گرامی هزینه های درمان این پسر مو فرفری را بعهده گرفته بودند و در این ماه مجدد هزینه جراحی خارج کردن پلیت دست را تقبل کردند شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۹٬۸۵۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

21 روز قبل

موفق
تیر99/ غذارسانی سگ و گربه ها

تیر99/ غذارسانی سگ و گربه ها

۲۰٪[پایان زمان مشارکت]20.005% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ 2/300/000 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴٬۰۰۱٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

22 روز قبل

پایان زمان مشارکت