هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به پناهگاه ها را ساده و قابل اعتماد میکنیم.

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
پناهگاه لاهیجان

پناهگاه لاهیجان

۱۳۹٪100% Complete

نیاز به آبگرمکن،یخچال،فنس ،سیمان، لوله .. شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۸٬۵۳۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش

موفق
پناهگاه  پردیس تبریز

پناهگاه پردیس تبریز

۴۸٪[پایان زمان مشارکت]48.4% Complete

کمک به تجهیز پناهگاه شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۴٬۲۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش

پایان زمان مشارکت
نقاهتگاه امپراطور

نقاهتگاه امپراطور

۱۰۵٪100% Complete

تجهیز نقاهتگاه،خرید آهن آلات،رگلاتور،بیش از 1200 متر پروفیل شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۶٬۷۹۹٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
پناهگاه امرتاد

پناهگاه امرتاد

۱۲۲٪100% Complete

هزینه واکسیناسیون و هزینه عقیم سازی 50 قلاده سگ شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۶٬۶۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
حامیان بدون پناهگاه ، خانمها سلیمیان و بهراد

حامیان بدون پناهگاه ، خانمها سلیمیان و بهراد

۱۷٪[متوقف شد]17% Complete

کمک به عقیم سازی گربه های پارک گفتگو

ادامه
جمع شده [ریال]

۱٬۷۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

متوقف شد
نقاهتگاه حامیان سبز ایران

نقاهتگاه حامیان سبز ایران فوری

۱٬۰۴۵٪100% Complete

نیاز به غذای خشک و آبگرمکن شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۲٬۹۹۸٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲٬۲۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق

پیام مهربانی

خواهان پایان سگ کشی در ایران هستیم...

پناهگاه محمد شهر

پناهگاه محمد شهر

۱۱۰٪100% Complete

عقیم سازی شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۲٬۹۸۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
نقاهتگاه آوای حیات سمنان

نقاهتگاه آوای حیات سمنان

۱۰۵٪100% Complete

تجهیز و خرید ملزومات شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۹٬۹۱۸٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
پناهگاه سار زنجان

پناهگاه سار زنجان

۱۰۲٪100% Complete

تجهیز پناهگاه شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۳٬۲۷۹٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
حامیان بدون پناهگاه خانم ریحانه حدادی از مشهد

حامیان بدون پناهگاه خانم ریحانه حدادی از مشهد

۱۳۷٪100% Complete

عقیم سازی تعداد... قلاده سگ شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۳٬۷۲۹٬۵۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش

موفق
پناهگاه محبت گرگان

پناهگاه محبت گرگان

۹۲٪[پایان زمان مشارکت]91.53% Complete

تجهیز پناهگاه شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۳٬۷۲۹٬۵۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

پایان زمان مشارکت
پناهگاه مهر مشهد

پناهگاه مهر مشهد

۱۰۸٪100% Complete

طرح عیدانه شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۱٬۶۳۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق