هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به پناهگاه ها را ساده و قابل اعتماد میکنیم.

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
پناهگاه گربه های زنده یاد بانو شعله رئوفی

پناهگاه گربه های زنده یاد بانو شعله رئوفی

‎٪ ۱۱۰100% Complete

نیاز به 5 دستگاه رادیاتور برقی شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۹٬۸۰۳٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
جان پناه صبا

جان پناه صبا

‎٪ ۷۴[متوقف شد]74% Complete

تجهیز جان پناه شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۷٬۴۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

متوقف شد
پناهگاه نور نوشهر

پناهگاه نور نوشهر

‎٪ ۶۱[پایان زمان مشارکت]60.9% Complete

درمان شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۲٬۱۸۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

پایان زمان مشارکت