هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به پناهگاه ها را ساده و قابل اعتماد میکنیم.

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
تهیه غذا و هزینه درمان و پانسیون 3 قلاده سگ بیمار از پناهگاه امید فرشتگان

تهیه غذا و هزینه درمان و پانسیون 3 قلاده سگ بیمار از پناهگاه امید فرشتگان

۴۷٪[پایان زمان مشارکت]47% Complete

نیازمند 10 میلیون تومان برای خرید غذای حدود 300 قلاده سگ و هزینه پانسیون و درمان 3 قلاده سگ 1- مشکل پرانتزی دستها 2- تومور ناحیه عقیمسازی 3- جرب شدید پناهگاه امید فرشتگان ساری شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت
خرید نان

خرید نان

۲۰۰٪100% Complete

به مبلغ 3 میلیون تومان برای خرید نان و ارسال برای سگهای گرسنه سوله مشهد نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۵۹٬۹۸۹٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

موفق
اهدای غذای خشک و خرید ویلچر

اهدای غذای خشک و خرید ویلچر

۹۸٪[پایان زمان مشارکت]98.333333333333% Complete

خرید غذای خشک حمایتی و ویلچر جهت اهدا به پناهگاه ریحانه مشهد شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۴٬۷۵۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت
تهیه غذای خشک

تهیه غذای خشک فوری

۹۳٪[پایان زمان مشارکت]92.5072% Complete

نیازمند 5 میلیون تومان برای خرید غذای خشک و اهدا به سگهای نیازمند ایران شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۶٬۲۵۳٬۶۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت
خرید دارو

خرید دارو

۲۹٪[پایان زمان مشارکت]29.125% Complete

برای خرید دارو و اهدا به پناهگاه نیازمند به 2 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۵٬۸۲۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت
عقیمسازی و تجهیز

عقیمسازی و تجهیز

۳۶٪[پایان زمان مشارکت]35.820925% Complete

برای تجهیز نقاهتگاه آبی و هزینه عقیمسازی به مبلغ 4 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۴٬۳۲۸٬۳۷۰

مورد نیاز [ریال]

۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت

پیام مهربانی

خواهان پایان سگ کشی در ایران هستیم...

تهیه هزینه درمان

تهیه هزینه درمان

۱۵۷٪[پایان زمان مشارکت]100% Complete

برای کمک هزینه خرید دارو و درمان سگ و گربه های امداد شده به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۷٬۱۸۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت
عقیمسازی به منظور جلوگیری از کشتار

عقیمسازی به منظور جلوگیری از کشتار فوری

۲۳٪[پایان زمان مشارکت]22.6% Complete

برای عقیمسازی سگهای در معرض خطر کشتار به مبلغ 10 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۲٬۶۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت
امداد و درمان سگ مبتلا به جرب

امداد و درمان سگ مبتلا به جرب

۱۰۰٪[پایان زمان مشارکت]100% Complete

به مبلغ 700هزارتومان بابت تغذیه و درمان 2 قلاده سگ مبتلا به جرب شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۷٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۷٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت
جراحی چشم

جراحی چشم

۱۰۰٪100% Complete

جراحی چشم سگ آزاردیده شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۶٬۰۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

1 سال پیش

موفق
تامین غذا

تامین غذا

۱۵۶٪100% Complete

برای تامین کمک هزینه غذا سگهای پناهگاه ریحانه به مبلغ 1میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۹٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

موفق
تهیه غذا ، واکسن و هزینه رهاسازی سگهای سوله مشهد

تهیه غذا ، واکسن و هزینه رهاسازی سگهای سوله مشهد

۳۲٪[پایان زمان مشارکت]31.85% Complete

نیاز به 20 میلیون تومان داریم تا غذا و واکسن و هزینه رهاسازی اسفند ماه سگهای سوله مشهد را تهیه کنیم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۶۳٬۷۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت