آبان99 / غذارسانی گاندوها

۸۱٪[پایان زمان مشارکت]80.85% Complete

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۶٬۱۷۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 ماه قبل