۱۰۰٪100% Complete

جمع شده [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

هزینه نصب 150 متر موزاییک برای نقاهتگاه امید امپراطور

150 متر موزاییک و 19 کیسه سیمان سیاه به مبلغ 2/245/000 تومان  توسط آقای محمد سالور از طریق   پروژه آبان 97 به نقاهتگاه امید امپراطور اهدا شد که خرید توسط موسسه انجام و به نقاهتگاه ارسال شد. در این ماه نیاز به 2 میلیون تومان برای اجرای نصب این موزاییکها داریم که مجدد آقای محمد سالور زحمت اهدای این مبلغ را بابت موارد کشیده اند.

موفق

همت دلهای بهم پیوسته شما عزیزان در آذر 97 مبلغ 19/245/043تومان بابت کمک به پروژه های دستان مهر طبیعت به حساب واریز شد

هزینه کرد به شرح زیر میباشد:

1- مبلغ 9/574/800تومان بابت پروژه سوله مشهد واریز شده و مبلغ 2/190/000 تومان هزینه نان بوده و باقیمانده مبلغ :7/384/800 تومان به پروژه دی 97 تامین غذای سوله سگهای مشهد اضافه شد

2- مبلغ 252 هزار تومان بابت شفاخانه امینی جهت کمک هزینه خرید غذای خشک و واکسن به حساب آقای دکتر قلیزاده واریز شد.

3- مبلغ 500 هزار تومان پناهبان پانیا آمل بابت خرید 20 عدد کیت دیستمپر برای سگها به حساب آقای دکتر قلی زاده واریز شد.

4- مبلغ 1/600/000 تومان پناهگاه اترک بجنورد بابت هزینه خرید 32 عدد فنس به حساب سازنده و فروشنده فنسها واریز شد.

5- مبلغ 2/000/000 تومان واریزی آقای سالور گرامی بابت موزاییکاری نقاهتگاه امپراطور + 5000 تومان از پروژه خانه گربه ها بابت خرید مصالح و دستمزد بنا بابت موزاییک کاری و ساخت لانه سگها هزینه شد.

6- مبلغ 1/933/243 تومان ساخت خانه های گربه ها / بابت آماده سازی و اهدا رایگان خانه ها به حامیان همراه و شناخته شده جهت استقرار در پارکها و سایر محلهای مناسب به مبلغ 1/910/500 تومان(توضیح: تعداد 20 عدد پتوی دست دوم برای کف خانه های گربه خریداری شده بود که بعلت آلودگی استفاده نکردیم و بجای آن کاه کوبیده (کلش اهدایی ) برای کف خانه ها استفاده شد و پتوها تحویل پناهگاه کوهپایه گردید تا پس از ارسال به خشکشویی برای سگهای هر محلی که نیاز هست استفاده کنند) /5000 تومان بابت کسری موزاییک کاری نقاهتگاه امپراطور /9600 تومان بابت اس ام اس های بانک در ماه آذر/8/143 تومان بابت کسری خرید قابلمه نقاهتگاه رستاخیز

7- مبلغ 3/385/000 تومان بابت نقاهتگاه رستاخیز +8134 تومان باقیمانده پروژه خانه گربه ها + 16/866 تومان پرداخت آقای علی وفادار (همکار موسسه ) بابت کسری خرید قابلمه / خریدهای انجام شده درب آهنی بزرگ+ قابلمه + مخزن 6 هزار لیتری آب (دست دوم) #بدون_شما_معنایی_نداریم #موسسه_دستان_مهر_طبیعت

  • محمد سالور