هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به پناهگاه ها را ساده و قابل اعتماد میکنیم.

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
خرید دارو

خرید دارو

‎٪ ۷7% Complete

به منظور حمایت از حیوانات نیازمند دارو و بیمار پناهگاه ، نقاهتگاه ، شفاخانه به مبلغ 3 میلیون تومان برای خرید و اهدا اقلام ضروری نیاز داریم.

ادامه
جمع شده [ریال]

۲٬۱۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

27 روز دیگر

مشارکت میکنم
تهیه غذای خشک

تهیه غذای خشک

‎٪ ۴4.4% Complete

برای خرید و اهدای غذای خشک به پناهگاه ، نقاهتگاه ، شفاخانه برای کمک به پایان گرسنگی حیوانات رنج کشیده نیازمند 5 میلیون تومان هستیم

ادامه
جمع شده [ریال]

۲٬۲۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

27 روز دیگر

مشارکت میکنم
کمک هزینه سگ و گربه امدادی

کمک هزینه سگ و گربه امدادی

‎٪ ۹9.18% Complete

برای پرداخت کمک هزینه درمان سگ و گربه های امداد شده توسط پناهگاه ، نقاهتگاه، شفاخانه و حامیان خوشنام نیاز به 5 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۴٬۵۹۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

27 روز دیگر

مشارکت میکنم
هزینه جراحی و پانسیون

هزینه جراحی و پانسیون

‎٪ ۵۷57.49% Complete

برای جراحی لگن و پاهای شکسته و پانسیون متی و هزینه های مامی به 10 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۵۷٬۴۹۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

27 روز دیگر

مشارکت میکنم
تهیه غذا و هزینه درمان و پانسیون 3 قلاده سگ بیمار از پناهگاه امید فرشتگان

تهیه غذا و هزینه درمان و پانسیون 3 قلاده سگ بیمار از پناهگاه امید فرشتگان

‎٪ ۴۷[پایان زمان مشارکت]47.2% Complete

نیازمند 10 میلیون تومان برای خرید غذای حدود 300 قلاده سگ و هزینه پانسیون و درمان 3 قلاده سگ 1- مشکل پرانتزی دستها 2- تومور ناحیه عقیمسازی 3- جرب شدید پناهگاه امید فرشتگان ساری

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۷٬۲۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 روز قبل

پایان زمان مشارکت
تهیه غذا

تهیه غذا

‎٪ ۱۰۰[پایان زمان مشارکت]100% Complete

به مبلغ 500 هزار تومان برای تهیه 100 کیلو غذای خشک سگهای پناهگاه رز نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

14 روز قبل

پایان زمان مشارکت

پیام مهربانی

خواهان پایان سگ کشی در ایران هستیم...

خرید نان

خرید نان

‎٪ ۱۶۷[پایان زمان مشارکت]100% Complete

به مبلغ 3 میلیون تومان برای خرید نان و ارسال برای سگهای گرسنه سوله مشهد نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۹٬۹۸۹٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز قبل

پایان زمان مشارکت
اهدای غذای خشک و خرید ویلچر

اهدای غذای خشک و خرید ویلچر

‎٪ ۹۸[پایان زمان مشارکت]98.333333333333% Complete

به مبلغ 1/500 هزار تومان برای خرید غذای خشک حمایتی و ویلچر جهت اهدا به پناهگاه ریحانه مشهد نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۴٬۷۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

22 روز قبل

پایان زمان مشارکت
تهیه غذای خشک

تهیه غذای خشک فوری

‎٪ ۹۲[پایان زمان مشارکت]92.1072% Complete

نیازمند 5 میلیون تومان برای خرید غذای خشک و اهدا به سگهای نیازمند ایران

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۶٬۰۵۳٬۶۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز قبل

پایان زمان مشارکت
خرید دارو

خرید دارو

‎٪ ۲۹[پایان زمان مشارکت]29.125% Complete

برای خرید دارو و اهدا به پناهگاه نیازمند به 2 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۵٬۸۲۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 روز قبل

پایان زمان مشارکت
عقیمسازی و تجهیز

عقیمسازی و تجهیز

‎٪ ۳۶[پایان زمان مشارکت]35.820925% Complete

برای تجهیز نقاهتگاه آبی و هزینه عقیمسازی به مبلغ 4 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۴٬۳۲۸٬۳۷۰

مورد نیاز [ریال]

۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز قبل

پایان زمان مشارکت
تهیه هزینه درمان

تهیه هزینه درمان

‎٪ ۱۷۰[پایان زمان مشارکت]100% Complete

برای کمک هزینه خرید دارو و درمان سگ و گربه های امداد شده به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۵۰٬۹۱۰٬۲۹۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز قبل

پایان زمان مشارکت