هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به پناهگاه ها را ساده و قابل اعتماد میکنیم.

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
تامین غذا

تامین غذا

‎٪ ۹۰90% Complete

برای تامین کمک هزینه غذا سگهای پناهگاه ریحانه به مبلغ 1میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۹٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

25 روز دیگر

مشارکت میکنم
تهیه غذا ، واکسن و هزینه رهاسازی سگهای سوله مشهد

تهیه غذا ، واکسن و هزینه رهاسازی سگهای سوله مشهد

‎٪ ۱۲12.5% Complete

نیاز به 20 میلیون تومان داریم تا غذا و واکسن و هزینه رهاسازی اسفند ماه سگهای سوله مشهد را تهیه کنیم

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

26 روز دیگر

مشارکت میکنم
کمک هزینه تامین مایحتاج پناهگاه ویران شده فردوسیه

کمک هزینه تامین مایحتاج پناهگاه ویران شده فردوسیه

‎٪ ۳۳33.2% Complete

نیازمند 5 میلیون تومان برای خرید لوازمی که در جریان ویرانسازی پناهگاه توسط سازمان جهاد کشاورزی از بین رفته است

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۶٬۶۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

26 روز دیگر

مشارکت میکنم
عقیمسازی به منظور جلوگیری از کشتار

عقیمسازی به منظور جلوگیری از کشتار

‎٪ ۱۲[متوقف شد]11.586666666667% Complete

به مبلغ 7/5 میلیون تومان نیاز داریم تا تعداد 50 قلاده از سگهای جاده چالوس را عقیمسازی کنیم هر قلاده عقیمسازی توسط آقای دکتر معاذی 150هزار تومان

ادامه
جمع شده [ریال]

۸٬۶۹۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

25 روز دیگر

متوقف شد
کمک هزینه ساخت 60 لانه

کمک هزینه ساخت 60 لانه

‎٪ ۱۰۰100% Complete

به مبلغ 2 میلیون تومان برای خرید مصالح به منظور تجهیز 60 لانه برای سگهای پناهگاه نور نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز قبل

موفق
کمک هزینه تامین غذا

کمک هزینه تامین غذا

‎٪ ۴۴[پایان زمان مشارکت]44.2% Complete

به مبلغ 1میلیون تومان نیاز داریم تا برای سگهای پناهگاه ریحانه مشهد غذای کمکی بفرستیم

ادامه
جمع شده [ریال]

۴٬۴۲۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز قبل

پایان زمان مشارکت

پیام مهربانی

خواهان پایان سگ کشی در ایران هستیم...

تهیه غذا و واکسن سگهای سوله مشهد

تهیه غذا و واکسن سگهای سوله مشهد

‎٪ ۹۹[پایان زمان مشارکت]98.625% Complete

نیاز به 20 میلیون تومان داریم تا غذا و واکسن بهمن ماه سگهای سوله مشهد را تهیه کنیم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۹۷٬۲۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز قبل

پایان زمان مشارکت
تهیه خاک گربه/کمک هزینه امداد

تهیه خاک گربه/کمک هزینه امداد

‎٪ ۸۶[پایان زمان مشارکت]86.333333333333% Complete

به مبلغ 300 هزار تومان برای خرید خاک گربه نیاز داریم به مبلغ 300 هزار تومان برای کمک هزینه امداد نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۵٬۱۸۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۶٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز قبل

پایان زمان مشارکت
تهیه فریزر صندوقی،قرص ضد انگل ، ایرانیت

تهیه فریزر صندوقی،قرص ضد انگل ، ایرانیت

‎٪ ۵۴[پایان زمان مشارکت]54% Complete

به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم که فریزر صندوقی،قرص ضد انگل و ایرانیت بخریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز قبل

پایان زمان مشارکت
تهیه اجاق گاز و کپسول ، بلوک و سیمان و ایرانیت و غذای خشک و قرص ضدانگل ، یخچال

تهیه اجاق گاز و کپسول ، بلوک و سیمان و ایرانیت و غذای خشک و قرص ضدانگل ، یخچال

‎٪ ۵۰[پایان زمان مشارکت]50% Complete

به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم که اجاق گاز و کپسول ، بلوک و سیمان و ایرانیت و غذای خشک و قرص ضدانگل تهیه کنیم، از همه مهمتر نیاز اصلی این نقاهتگاه یخچال هست که میتونید اهدا کنید

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز قبل

پایان زمان مشارکت
کمک هزینه تامین غذا و هزینه خرید پتو و دارو

کمک هزینه تامین غذا و هزینه خرید پتو و دارو

‎٪ ۸۰[پایان زمان مشارکت]80% Complete

به مبلغ 1میلیون تومان نیاز داریم تا برای سگهای پناهگاه ریحانه مشهد غذای کمکی بفرستیم به مبلغ 90 هزار تومان نیاز داریم برای لانه سازی سگهای صفادشت و ماهدشت حومه تهران 10 عدد پتو بخریم نقاهتگاه رستاخیز نیازمند دارو برای توله های مبتلا به دیستمپر و پاروا شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۸٬۸۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
تهیه برزنت برای جلوگیری از نفوذ سرما در محل زندگی و خواب  سگهای پناهگاه بجنورد

تهیه برزنت برای جلوگیری از نفوذ سرما در محل زندگی و خواب سگهای پناهگاه بجنورد

‎٪ ۱۰۲100% Complete

به مبلغ 1/5 میلیون تومان برای خرید 35 متر برزنت با عرض 3 متر نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۵٬۲۶۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 ماه قبل

موفق