۴۷٪[پایان زمان مشارکت]47.228433333333% Complete

جمع شده [ریال]

۱۴٬۱۶۸٬۵۳۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

6 ماه قبل

کمک هزینه درمان

راههای پرداخت :

  • پرداخت آنلاین از طریق سایت با کلیک بر روی " مشارکت میکنم "
  • پرداخت خارج از کشور " برای ما پیام بفرستید تا شماره حساب یا پیپل در اختیارتان بگذاریم
  • واریز از طریق شماره کارت ۶۲۷۴۱۲۱۱۸۱۵۰۰۸۶۹ بانک اقتصاد نوین بنام فریبا رفیعی
  • شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد

پایان زمان مشارکت

https://t.me/dastanemehretabiat شفافساری با هشتک #شفافسازی_آبان_98 در کانال دستان مهر طبیعت قابل رویت میباشد

شامل : لیست واریز و برداشتهای بانکی / لیست اکسل واریز کنندگان / صورتحسابها و عکسهای مربوطه

جمع واریزی شما عزیزان دل 52/171/464 ریال درمهر98

مبلغ 1/416/853 تومان بابت پروژه کمک به حیوانات امدادی +1547 تومان مانده از صندوق مهر برای درمان استفاده شد.

مبلغ195/000تومان بابت پروژه عقیمسازی مراکز نگهداری حیوانات+ 15000 تومان مانده از صندوق مهر برای عقیمسازی استفاده شد.

مبلغ تومان2/000/000تومان بابت پروژه خرید غذای خشک حمایتی (با پروژه غذای خشک آذر شفافسازی میگردد)

مبلغ 1/605/293تومان بابت پروژه خرید پتو رولی (پروژه دوماهه میباشد و در ماه آذر شفافسازی میگردد)

#بدون_شما_معنایی_نداریم #دستان_مهر_طبیعت

https://t.me/dastanemehretabiat لینک کانال جدید دستان مهر طبیعت برای بازبینی شفافسازیهای مالی

  • جمع مهربون
  • سهیلا امیری
  • جمع مهربون