کمک هزینه عقیمسازی

‎٪ ۲۹28.94% Complete

به منظور کمک به عقیمسازی سگها و گربه ها ، مبلغ 6 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۷٬۳۶۴٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

7 روز دیگر