کمک هزینه امداد و درمان

‎٪ ۱۹18.75% Complete

برای پرداخت کمک هزینه به امداد و درمان گربه و سگها به مبلغ 4 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۷٬۵۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

7 روز دیگر