کمک هزینه امداد و درمان

‎٪ ۵۳53.346% Complete

برای پرداخت کمک هزینه امداد و درمان سگ و گربه های آسیب دیده به مبلغ 10میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۵۳٬۳۴۶٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز دیگر