خرید غذا

‎٪ ۱۱۹119.28125% Complete

برای خرید غذای خشک ، شیر خشک واهدا به شفاخانه امینی به 3 میلیون تومان نیاز داریم.

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۹٬۰۸۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز دیگر