تهیه برزنت برای جلوگیری از نفوذ سرما در محل زندگی و خواب سگهای پناهگاه بجنورد

‎٪ ۱۰۲101.73333333333% Complete

به مبلغ 1/5 میلیون تومان برای خرید 35 متر برزنت با عرض 3 متر نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۵٬۲۶۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 ماه قبل