تهیه فریزر صندوقی

‎٪ ۴3.85300125% Complete

به مبلغ 8 میلیون تومان نیاز داریم تا 4 دستگاه فریزر صندوقی تهیه کنیم .

ادامه
جمع شده [ریال]

۳٬۰۸۲٬۴۰۱

مورد نیاز [ریال]

۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

25 روز دیگر