تهیه قرص ضدانگل ، کیت دیستمپر، کیت پاروا

۸۸٪[پایان زمان مشارکت]88.5% Complete

به مبلغ 1میلیون تومان نیاز داریم تا 200 عدد قرص ضد انگل /12 عدد کیت دیستمپر /12 عدد کیت پاروا تهیه کنیم

ادامه
جمع شده [ریال]

۸٬۸۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش