با سگهای همین حوالی

روز سه شنبه فيلمى مستند از خانم برومند با سگهايش در خانه هنرمندان اکران میشود