هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به پناهگاه ها را ساده و قابل اعتماد میکنیم.

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
برای واکسیناسیون (۲ نوبت) و کیت گذاری ۳۰ الی ۳۵ گربه زیر ۱۲ ماه به کمک مالی شما نیازمندیم

برای واکسیناسیون (۲ نوبت) و کیت گذاری ۳۰ الی ۳۵ گربه زیر ۱۲ ماه به کمک مالی شما نیازمندیم فوری

‎٪ ۸۷[پایان زمان مشارکت]87.137142857143% Complete

حامیان بدون پناهگاه ، خانم فریبا حدادی شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۰٬۴۹۸٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش

پایان زمان مشارکت
نقاهتگاه آوای حیات سمنان

نقاهتگاه آوای حیات سمنان

‎٪ ۱۲۱100% Complete

نیاز به فریزر صندوقی ،سیمان، بلوک، دارو ،رنگ ،برزنت و... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۶٬۲۵۵٬۴۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش

موفق
پناهگاه شاهرود

پناهگاه شاهرود

‎٪ ۱۰۸100% Complete

نیاز به سیمان ، بلوک، درب ، ورق شیروانی و دارو... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۱٬۵۳۳٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش

موفق
پناهگاه لاهیجان

پناهگاه لاهیجان

‎٪ ۱۳۹100% Complete

نیاز به آبگرمکن،یخچال،فنس ،سیمان، لوله .. شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۸٬۵۳۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش

موفق
پناهگاه  پردیس تبریز

پناهگاه پردیس تبریز

‎٪ ۴۸[پایان زمان مشارکت]48.4% Complete

کمک به تجهیز پناهگاه شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۴٬۲۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش

پایان زمان مشارکت
نقاهتگاه امپراطور

نقاهتگاه امپراطور

‎٪ ۱۰۵100% Complete

تجهیز نقاهتگاه،خرید آهن آلات،رگلاتور،بیش از 1200 متر پروفیل شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۶٬۷۹۹٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش

موفق

پیام مهربانی

خواهان پایان سگ کشی در ایران هستیم...

پناهگاه امرتاد

پناهگاه امرتاد

‎٪ ۱۲۲100% Complete

هزینه واکسیناسیون و هزینه عقیم سازی 50 قلاده سگ شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۶٬۶۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش

موفق
حامیان بدون پناهگاه ، خانمها سلیمیان و بهراد

حامیان بدون پناهگاه ، خانمها سلیمیان و بهراد

‎٪ ۱۷[متوقف شد]17% Complete

کمک به عقیم سازی گربه های پارک گفتگو

ادامه
جمع شده [ریال]

۱٬۷۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

متوقف شد
نقاهتگاه حامیان سبز ایران

نقاهتگاه حامیان سبز ایران فوری

‎٪ ۱٬۰۴۵100% Complete

نیاز به غذای خشک و آبگرمکن شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۲٬۹۹۸٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲٬۲۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
پناهگاه محمد شهر

پناهگاه محمد شهر

‎٪ ۱۱۰100% Complete

عقیم سازی شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۲٬۹۸۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
نقاهتگاه آوای حیات سمنان

نقاهتگاه آوای حیات سمنان

‎٪ ۱۰۵100% Complete

تجهیز و خرید ملزومات شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۹٬۹۱۸٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
پناهگاه سار زنجان

پناهگاه سار زنجان

‎٪ ۱۰۲100% Complete

تجهیز پناهگاه شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۳٬۲۷۹٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق