هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به پناهگاه ها را ساده و قابل اعتماد میکنیم.

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
اهدای غذای خشک و خرید ویلچر

اهدای غذای خشک و خرید ویلچر

‎٪ ۹۸[پایان زمان مشارکت]98.333333333333% Complete

خرید غذای خشک حمایتی و ویلچر جهت اهدا به پناهگاه ریحانه مشهد شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۴٬۷۵۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

6 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
تهیه غذای خشک

تهیه غذای خشک فوری

‎٪ ۹۳[پایان زمان مشارکت]92.5072% Complete

نیازمند 5 میلیون تومان برای خرید غذای خشک و اهدا به سگهای نیازمند ایران شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۶٬۲۵۳٬۶۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
خرید دارو

خرید دارو

‎٪ ۲۹[پایان زمان مشارکت]29.125% Complete

برای خرید دارو و اهدا به پناهگاه نیازمند به 2 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۵٬۸۲۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
عقیمسازی و تجهیز

عقیمسازی و تجهیز

‎٪ ۳۶[پایان زمان مشارکت]35.820925% Complete

برای تجهیز نقاهتگاه آبی و هزینه عقیمسازی به مبلغ 4 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۴٬۳۲۸٬۳۷۰

مورد نیاز [ریال]

۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
تهیه هزینه درمان

تهیه هزینه درمان

‎٪ ۱۵۷[پایان زمان مشارکت]100% Complete

برای کمک هزینه خرید دارو و درمان سگ و گربه های امداد شده به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۷٬۱۸۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
عقیمسازی به منظور جلوگیری از کشتار

عقیمسازی به منظور جلوگیری از کشتار فوری

‎٪ ۲۳[پایان زمان مشارکت]22.6% Complete

برای عقیمسازی سگهای در معرض خطر کشتار به مبلغ 10 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۲٬۶۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

6 ماه قبل

پایان زمان مشارکت

پیام مهربانی

خواهان پایان سگ کشی در ایران هستیم...

امداد و درمان سگ مبتلا به جرب

امداد و درمان سگ مبتلا به جرب

‎٪ ۱۰۰[پایان زمان مشارکت]100% Complete

به مبلغ 700هزارتومان بابت تغذیه و درمان 2 قلاده سگ مبتلا به جرب شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۷٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۷٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

6 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
جراحی چشم

جراحی چشم

‎٪ ۱۰۰100% Complete

جراحی چشم سگ آزاردیده شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۶٬۰۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

7 ماه قبل

موفق
تامین غذا

تامین غذا

‎٪ ۱۵۶100% Complete

برای تامین کمک هزینه غذا سگهای پناهگاه ریحانه به مبلغ 1میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۹٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

6 ماه قبل

موفق
تهیه غذا ، واکسن و هزینه رهاسازی سگهای سوله مشهد

تهیه غذا ، واکسن و هزینه رهاسازی سگهای سوله مشهد

‎٪ ۳۲[پایان زمان مشارکت]31.85% Complete

نیاز به 20 میلیون تومان داریم تا غذا و واکسن و هزینه رهاسازی اسفند ماه سگهای سوله مشهد را تهیه کنیم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۶۳٬۷۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

6 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
کمک هزینه تامین مایحتاج پناهگاه ویران شده فردوسیه

کمک هزینه تامین مایحتاج پناهگاه ویران شده فردوسیه

‎٪ ۸۳[پایان زمان مشارکت]82.756% Complete

نیازمند 5 میلیون تومان برای خرید لوازمی که در جریان ویرانسازی پناهگاه توسط سازمان جهاد کشاورزی از بین رفته است شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۱٬۳۷۸٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

6 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
کمک هزینه ساخت 60 لانه

کمک هزینه ساخت 60 لانه

‎٪ ۱۰۰100% Complete

به مبلغ 2 میلیون تومان برای خرید مصالح به منظور تجهیز 60 لانه برای سگهای پناهگاه نور نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

7 ماه قبل

موفق