هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به پناهگاه ها را ساده و قابل اعتماد میکنیم.

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
تهیه غذا ، واکسن و هزینه رهاسازی سگهای سوله مشهد

تهیه غذا ، واکسن و هزینه رهاسازی سگهای سوله مشهد

‎٪ ۳۲[پایان زمان مشارکت]31.85% Complete

نیاز به 20 میلیون تومان داریم تا غذا و واکسن و هزینه رهاسازی اسفند ماه سگهای سوله مشهد را تهیه کنیم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۶۳٬۷۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
کمک هزینه تامین مایحتاج پناهگاه ویران شده فردوسیه

کمک هزینه تامین مایحتاج پناهگاه ویران شده فردوسیه

‎٪ ۸۳[پایان زمان مشارکت]82.756% Complete

نیازمند 5 میلیون تومان برای خرید لوازمی که در جریان ویرانسازی پناهگاه توسط سازمان جهاد کشاورزی از بین رفته است شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۱٬۳۷۸٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
کمک هزینه ساخت 60 لانه

کمک هزینه ساخت 60 لانه

‎٪ ۱۰۰100% Complete

به مبلغ 2 میلیون تومان برای خرید مصالح به منظور تجهیز 60 لانه برای سگهای پناهگاه نور نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 ماه قبل

موفق
کمک هزینه تامین غذا

کمک هزینه تامین غذا

‎٪ ۴۴[پایان زمان مشارکت]44.2% Complete

به مبلغ 1میلیون تومان نیاز داریم تا برای سگهای پناهگاه ریحانه مشهد غذای کمکی بفرستیم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴٬۴۲۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
تهیه غذا و واکسن سگهای سوله مشهد

تهیه غذا و واکسن سگهای سوله مشهد

‎٪ ۹۹[پایان زمان مشارکت]98.625% Complete

نیاز به 20 میلیون تومان داریم تا غذا و واکسن بهمن ماه سگهای سوله مشهد را تهیه کنیم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۹۷٬۲۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
تهیه خاک گربه/کمک هزینه امداد

تهیه خاک گربه/کمک هزینه امداد

‎٪ ۸۶[پایان زمان مشارکت]86.333333333333% Complete

به مبلغ 300 هزار تومان برای خرید خاک گربه نیاز داریم به مبلغ 300 هزار تومان برای کمک هزینه امداد نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۵٬۱۸۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۶٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 ماه قبل

پایان زمان مشارکت

پیام مهربانی

خواهان پایان سگ کشی در ایران هستیم...

تهیه فریزر صندوقی،قرص ضد انگل ، ایرانیت

تهیه فریزر صندوقی،قرص ضد انگل ، ایرانیت

‎٪ ۵۴[پایان زمان مشارکت]54% Complete

به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم که فریزر صندوقی،قرص ضد انگل و ایرانیت بخریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
تهیه اجاق گاز و کپسول ، بلوک و سیمان و ایرانیت و غذای خشک و قرص ضدانگل ، یخچال

تهیه اجاق گاز و کپسول ، بلوک و سیمان و ایرانیت و غذای خشک و قرص ضدانگل ، یخچال

‎٪ ۵۰[پایان زمان مشارکت]50% Complete

به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم که اجاق گاز و کپسول ، بلوک و سیمان و ایرانیت و غذای خشک و قرص ضدانگل تهیه کنیم، از همه مهمتر نیاز اصلی این نقاهتگاه یخچال هست که میتونید اهدا کنید شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
کمک هزینه تامین غذا و هزینه خرید پتو و دارو

کمک هزینه تامین غذا و هزینه خرید پتو و دارو

‎٪ ۸۰[پایان زمان مشارکت]80% Complete

به مبلغ 1میلیون تومان نیاز داریم تا برای سگهای پناهگاه ریحانه مشهد غذای کمکی بفرستیم به مبلغ 90 هزار تومان نیاز داریم برای لانه سازی سگهای صفادشت و ماهدشت حومه تهران 10 عدد پتو بخریم نقاهتگاه رستاخیز نیازمند دارو برای توله های مبتلا به دیستمپر و پاروا شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۸٬۸۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

6 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
تهیه برزنت برای جلوگیری از نفوذ سرما در محل زندگی و خواب  سگهای پناهگاه بجنورد

تهیه برزنت برای جلوگیری از نفوذ سرما در محل زندگی و خواب سگهای پناهگاه بجنورد

‎٪ ۱۰۲100% Complete

به مبلغ 1/5 میلیون تومان برای خرید 35 متر برزنت با عرض 3 متر نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۵٬۲۶۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

6 ماه قبل

موفق
تهیه غذای سگهای سوله مشهد

تهیه غذای سگهای سوله مشهد

‎٪ ۸۸[پایان زمان مشارکت]87.95% Complete

نیاز به 20 میلیون تومان داریم تا غذای دی ماه سگهای سوله مشهد را تهیه کنیم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۷۵٬۹۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

6 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
تهیه واکسن

تهیه واکسن

‎٪ ۴۵[پایان زمان مشارکت]44.90156% Complete

به مبلغ 500 هزار تومان نیاز داریم تا صرف کمک هزینه واکسیناسیون حیوانات شفاخانه امینی نماییم . شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲٬۲۴۵٬۰۷۸

مورد نیاز [ریال]

۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

6 ماه قبل

پایان زمان مشارکت