هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به پناهگاه ها را ساده و قابل اعتماد میکنیم.

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
اقامتگاه رباط کریم

اقامتگاه رباط کریم فوری

‎٪ ۱۰۳100% Complete

عقیم سازی و کمک به ساخت و ساز و تجهیز شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۵٬۷۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
تیمارگاه حیوانات یارا

تیمارگاه حیوانات یارا

‎٪ ۱٬۰۳۶100% Complete

تکمیل ساخت اتاق جراحی شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۵٬۹۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲٬۵۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
نقاهتگاه مازندران

نقاهتگاه مازندران

‎٪ ۱۰۰100% Complete

عقیم سازی شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
پناهگاه گربه های زنده یاد بانو شعله رئوفی

پناهگاه گربه های زنده یاد بانو شعله رئوفی

‎٪ ۱۱۰100% Complete

نیاز به 5 دستگاه رادیاتور برقی شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۹٬۸۰۳٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش

موفق
جان پناه صبا

جان پناه صبا

‎٪ ۷۴[متوقف شد]74% Complete

تجهیز جان پناه شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۷٬۴۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش

متوقف شد
پناهگاه نور نوشهر

پناهگاه نور نوشهر

‎٪ ۶۱[پایان زمان مشارکت]60.9% Complete

درمان شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۲٬۱۸۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش

پایان زمان مشارکت

پیام مهربانی

خواهان پایان سگ کشی در ایران هستیم...