هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به پناهگاه ها را ساده و قابل اعتماد میکنیم.

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
تهیه هزینه درمان

تهیه هزینه درمان

۱۵۷٪[پایان زمان مشارکت]100% Complete

برای کمک هزینه خرید دارو و درمان سگ و گربه های امداد شده به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۷٬۱۸۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت
عقیمسازی به منظور جلوگیری از کشتار

عقیمسازی به منظور جلوگیری از کشتار فوری

۲۳٪[پایان زمان مشارکت]22.6% Complete

برای عقیمسازی سگهای در معرض خطر کشتار به مبلغ 10 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۲٬۶۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت
امداد و درمان سگ مبتلا به جرب

امداد و درمان سگ مبتلا به جرب

۱۰۰٪[پایان زمان مشارکت]100% Complete

به مبلغ 700هزارتومان بابت تغذیه و درمان 2 قلاده سگ مبتلا به جرب شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۷٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۷٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت
جراحی چشم

جراحی چشم

۱۰۰٪100% Complete

جراحی چشم سگ آزاردیده شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۶٬۰۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

1 سال پیش

موفق
تامین غذا

تامین غذا

۱۵۶٪100% Complete

برای تامین کمک هزینه غذا سگهای پناهگاه ریحانه به مبلغ 1میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۹٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

موفق
تهیه غذا ، واکسن و هزینه رهاسازی سگهای سوله مشهد

تهیه غذا ، واکسن و هزینه رهاسازی سگهای سوله مشهد

۳۲٪[پایان زمان مشارکت]31.85% Complete

نیاز به 20 میلیون تومان داریم تا غذا و واکسن و هزینه رهاسازی اسفند ماه سگهای سوله مشهد را تهیه کنیم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۶۳٬۷۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت

پیام مهربانی

خواهان پایان سگ کشی در ایران هستیم...

کمک هزینه ساخت 60 لانه

کمک هزینه ساخت 60 لانه

۱۰۰٪100% Complete

به مبلغ 2 میلیون تومان برای خرید مصالح به منظور تجهیز 60 لانه برای سگهای پناهگاه نور نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

موفق
کمک هزینه تامین غذا

کمک هزینه تامین غذا

۴۴٪[پایان زمان مشارکت]44.2% Complete

به مبلغ 1میلیون تومان نیاز داریم تا برای سگهای پناهگاه ریحانه مشهد غذای کمکی بفرستیم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴٬۴۲۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت
تهیه غذا و واکسن سگهای سوله مشهد

تهیه غذا و واکسن سگهای سوله مشهد

۹۹٪[پایان زمان مشارکت]98.625% Complete

نیاز به 20 میلیون تومان داریم تا غذا و واکسن بهمن ماه سگهای سوله مشهد را تهیه کنیم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۹۷٬۲۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت
تهیه خاک گربه/کمک هزینه امداد

تهیه خاک گربه/کمک هزینه امداد

۸۶٪[پایان زمان مشارکت]86.333333333333% Complete

به مبلغ 300 هزار تومان برای خرید خاک گربه نیاز داریم به مبلغ 300 هزار تومان برای کمک هزینه امداد نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۵٬۱۸۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۶٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت
تهیه فریزر صندوقی،قرص ضد انگل ، ایرانیت

تهیه فریزر صندوقی،قرص ضد انگل ، ایرانیت

۵۴٪[پایان زمان مشارکت]54% Complete

به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم که فریزر صندوقی،قرص ضد انگل و ایرانیت بخریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت
تهیه اجاق گاز و کپسول ، بلوک و سیمان و ایرانیت و غذای خشک و قرص ضدانگل ، یخچال

تهیه اجاق گاز و کپسول ، بلوک و سیمان و ایرانیت و غذای خشک و قرص ضدانگل ، یخچال

۵۰٪[پایان زمان مشارکت]50% Complete

به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم که اجاق گاز و کپسول ، بلوک و سیمان و ایرانیت و غذای خشک و قرص ضدانگل تهیه کنیم، از همه مهمتر نیاز اصلی این نقاهتگاه یخچال هست که میتونید اهدا کنید شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت