تهیه اجاق گاز و کپسول ، بلوک و سیمان و ایرانیت و غذای خشک و قرص ضدانگل ، یخچال

‎٪ ۵۰[پایان زمان مشارکت]50% Complete

به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم که اجاق گاز و کپسول ، بلوک و سیمان و ایرانیت و غذای خشک و قرص ضدانگل تهیه کنیم، از همه مهمتر نیاز اصلی این نقاهتگاه یخچال هست که میتونید اهدا کنید

ادامه
جمع شده [ریال]
۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
مورد نیاز [ریال]
۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
زمان باقیمانده
0
پایان زمان مشارکت