۵۴٪[پایان زمان مشارکت]53.8375% Complete

جمع شده [ریال]

۱۰٬۷۶۷٬۵۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 ماه قبل

تیر 99 / غذارسانی گاندوها

تنها سایت پرورش و نگهداری تمساح پوزه کوتاه گاندو در شهرستان چابهار بخش دشتیاری دهستان باهوکلات روستای ریکوکش است که حدود ۱۰ سال است به منظور حفظ و نگهداری تمساح پوزه کوتاه برای جلوگیری از انقراضشان فعالیت میکند.

این مجموعه زیر نظر محیط زیست میباشد که تنها امکاناتی چون زمین و ساختمان تیمارداری برای این گونهی خاص تمساحها فراهم کرده است و از دادن هرگونه امکانات و خدمات دیگر امتناع میورزند. درحال حاضر ۱۶ گاندو داریم که همگیشان با مراقبت و سرپرستی افراد بومی به زندگی ادامه میدهند. گاندو برای مردم منطقه موجودی مقدس و محترم است و اگر حضور و همراهی اهالی روستا و مردم خیر نباشد سالها پیش شاهد نابودی کامل این گونهی خاص بودیم.

راههای پرداخت :

  • پرداخت آنلاین از طریق سایت با کلیک بر روی " مشارکت میکنم "
  • پرداخت خارج از کشور " برای ما پیام بفرستید تا شماره حساب یا پیپل در اختیارتان بگذاریم
  • واریز از طریق شماره کارت ۶۲۷۴۱۲۱۱۸۱۵۰۰۸۶۹ بانک اقتصاد نوین بنام فریبا رفیعی
  • شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد

پایان زمان مشارکت

با هشتک #شفافسازی_تیر_99

در کانال تلگرام دستان مهر طبیعت کلیه مداراک و صورتحسابها و پرینت بانک و لیست اکسل نام و مبلغ واریز کنندگان عزیز دل قابل رویت میباشد

https://t.me/dastanemehretabiat

جمع واریزی شما عزیزان دل 24/581/060 تومان

مبلغ 2/267/960 تومان واریزی به صندوق درمان

مبلغ 7/130/000 تومان واریزی به صندوق خرید غذای خشک حمایتی نوتری از شرکت بهین تاش ، توسط مدیران مراکز نگهداری از حیوانات ، خانم امیری گرامی و آقای نورگستر عزیز بصورت اهدایی

مبلغ 400/100 تومان واریز به صندوق غذارسانی سگ و گربه

مبلغ 1/101/100 تومان واریز به صندوق اهدایی

مبلغ 2/400/000 تومان واریزی به صندوق عقمیسازی

مبلغ 1/076/750 تومان واریزی به صندوق غذارسانی گاندوها توسط خانم یزدی گرامی

مبلغ 4/000/000 تومان واریزی به صندوق سگ چینود توسط خانم امیری گرامی

مبلغ 116/900 تومان واریزی به صندوق لوکاس توسط خانم امیری گرامی

مبلغ 985/000 تومان واریزی به صندوق سندی توسط خانم امیری گرامی

مبلغ 1/000/000 تومان واریزی به صندوق سگ رویا توسط آقای نورگستر گرامی

مبلغ 1/300/000 تومان واریزی به صندوق سگ مینو توسط آقای نورگستر گرامی

مبلغ 2/603/250 تومان واریزی به صندوق سگ محمودخان توسط آقای نورگستر گرامی

مبلغ 100/000 تومان واریزی به صندوق سگ الکسی توسط آقای نورگستر گرامی

مبلغ 100/000 تومان واریزی به صندوق سگ رستم توسط آقای نورگستر گرامی

#دستان_مهر_طبیعت #بدون_شما_معنایی_نداریم

  • خانم یزدی