‎٪ ۴۷[پایان زمان مشارکت]47% Complete

جمع شده [ریال]

۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

29 روز قبل

تهیه غذا و هزینه درمان و پانسیون 3 قلاده سگ بیمار از پناهگاه امید فرشتگان

...

پایان زمان مشارکت

مطلبی وجود ندارد

  • فریبا گودرزی
  • فریبا گودرزی
  • فریبا گودرزی
  • مامان ژوپیتر و دوستش
  • ناشناس مهربون