۱۰۰٪[پایان زمان مشارکت]100% Complete

جمع شده [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد

زمان باقیمانده

8 ماه قبل

تهیه غذا

اسپانسر مالی : خانم پورعشقی گرامی

پایان زمان مشارکت

لطفا با #شفافسازی_فروردین_۹۸ از طریق کانال تلگرام دستان مهر طبیعت تمامی اسناد و لیستهای بانکی و لیست واریزکنندگان را رویت نمایید.

https://t.me/dmt۸۰۰۰toman

  • اعظم پورعشقی
  • اعظم پورعشقی