‎٪ ۱۵۶100% Complete

جمع شده [ریال]

۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۹٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 ماه قبل

تامین غذا

راههای پرداخت :

  • پرداخت آنلاین از طریق سایت با کلیک بر روی " مشارکت میکنم "
  • پرداخت خارج از کشور " برای ما پیام بفرستید تا شماره حساب در اختیارتان بگذاریم
  • واریز از طریق شماره کارت 6274121181500869 بانک اقتصاد نوین بنام فریبا رفیعی
  • شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد

موفق

#شفافسازی_اسفند_97

از طریق کانال دستان مهر طبیعت https://t.me/dmt8000toman

تمامی اسناد بانکی و فاکتورهای خرید و لیست اکسل نام واریز کنندگان با هشتک #شفافسازی_اسفند_97 قابل رویت میباشد

.جمع واریزی شما عزیزان دل در اسفند 97 14/443/589 تومان

. مبلغ 2/968/800 تومان اسفند 98بابت پروژه خرید تجهیزات و سایر برای پناهگاه ویران شده فردوسیه

.مبلغ 600/000 تومان جراحی چشم و عقمسازی سگی بنام تدی (اسپانسر خانم پورعشقی مهربون )

. مبلغ 6/370/0000 تومان بابت پروژه خرید نان و غذا و واکسن سگهای سوله مشهد ( اسپانسر گروه 8 نفره ) مانده مبلغ از صندوق کل پروژه های مشهد و انتقال به صندوق فروردین 98 4/702/500 تومان

. مبلغ 1/400/000 تومان بابت پروژه خرید غذا پناهگاه ریحانه مشهد (اسپانسر خانم ساهاکیان مهربون ) .                                                                                       مبلغ 700/000 تومان شفاخانه چشمان منتظر (زمانیان) بابت درمان سگهای مبتلا به جرب و خرید غذا برای سگهای آزاد (8000 تومان اضافه به پروژه عقیمسازی نقاهتگاه آبی اضافه میشود)

. مبلغ 144/789 تومان بابت پروژه 3 ماهه خرید فریزر و اهدا به پناهگاهها

. مبلغ 2/260/000 تومان بابت پروژه عقیمسازی سگهای در معرض کشتار اطراف نقاهتگاه آبی (چون نقاهتگاه آبی در ماه فروردین 98 پروژه عقیمسازی و تجهیز در ادامه با این ماه دارد ، شفافسازی با پروژه فروردین 98 یکجا انجام میشود

.توضیح 1 :مبلغ کل 403/029 که در ماههای دی و بهمن و اسفند 97 بابت پروژه خرید فریزر جمع شده بود بعلت کم بودن مبلغ برای خرید فریزر به پروژه کمک امداد حیوانات ماه فروردین اضافه شد. .

توضیح 2 : پروژه پناهگاه فردوسیه مربوط به 2 ماه بهمن و اسفند 97 بوده و مبلغ 1169000 تومان در ماه بهمن جمع شده بود که جمعا برای مبلغ 4/137/800تومان شفافسازی میگردد.

#بدون_شما_معنایی_نداریم #موسسه_دستان_مهر_طبیعت

  • تالین 700 ریحانه 200
  • تالین ساهاکیان